Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı Hk.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Ulusal Staj Programı kapsamında isteğe bağlı stajı kabul edilen öğrencilerin, staj yapacakları kamu kurumu/işveren tarafından “Ulusal Staj Programına kabul edildiği, kimlik bilgisi, staj tarihleri ve staj yapacağı kurum bilgilerini açıkça belirten kaşeli ve imzalı" belgenin veya resmi yazının Fakültemize teslim edilmesi durumunda sigorta işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ulusal Staj Programı kapsamında kamu kurumlarında stajlarını yapmak isteyen öğrencilerimizden bazı kurumlar tarafından staj formu ve staj sözleşmesi istenildiğinden, öğrencilerimiz aşağıda yer alan örnek staj formu ve örnek staj sözleşmesini kullanabilirler.
 
Örnek Staj Formu

Örnek Sözleşme