Bölümlerimiz

İktisat

İktisat, sınırsız olarak kabul edilen insan ihtiyaçlarını sınırlı olan kaynaklarla nasıl karşılanabileceğini inceleyen bir bilimdir. Ürün ve hizmetlerin arz ve taleplerindeki uyuşmazlıklardan kaynaklanan her türlü meseleyle ve bu talepleri karşılayacak sınırlı kaynakların temini ile ilgilenmektedir. İktisat toplumların gelişmesi üzerine güçlü etkileri olan sosyal bir bilim dalıdır.

İşletme

Bölümümüzün temel ilkesi; ekonomi, maliye ve bilgisayar bilimi destekli modern işletme eğitimi programının uygulanmasıdır. Bölümümüzde verilen işletme eğitimi, salt işletme bilim ve teknikleri çerçevesinde kalmamakta, ilgili ve gerekli diğer alanları da kapsamaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne ilk olarak 2012-2013 akademik yılında öğrenci alınmıştır. Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini 3 Profesör, 2 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir. Bölümümüzde; Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Siyaset ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanında kamu kurum ve kuruluşlarına, hükümetler arası ve uluslararası örgütlere, özel sektöre ve sivil toplum örgütlerine uzman yetiştirmeyi amaçlayan bir birimdir. 26.12.2008 tarihinde kurulan bölüm 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümde lisans düzeyinde örgün ve II. öğretim programları vardır.

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Bölümü, 2 Şubat 2011 tarihinde kurulmuş olup 2013-2014 eğitim-öğretim yılından bu yana lisans düzeyinde ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılından bu yana da yüksek lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi vermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne henüz öğrenci alımı yapılmamış olup, ilerleyen dönemlerde öğrenci alımı yapılacaktır.