Bologna ve Erasmus Koordinatörleri

 Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü
Sıra No Adı Soyadı Görevi Birimi
1 Prof.Dr. Oğuzhan ZENGİN  Koordinatör İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Erasmus Koordinatörlüğü
Sıra No Adı Soyadı Görevi Birimi
1 Doç.Dr. Kemal YAMAN Bölüm Koordinatörü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
2 Arş.Gör. Okan BAĞDATLIOĞLU Bölüm Koordinatörü Uluslararası İlişkiler Bölümü
3 Arş.Gör. Muhammet ARIKAN Bölüm Koordinatörü İktisat Bölümü
4 Arş.Gör. Gizem Nur SAĞLIK Bölüm Koordinatörü Sosyal Hizmet Bölümü