Hakkımızda


Tarihçe
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 03.12.2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10.11.2008 tarih ve 2008/14322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Fakültemiz İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere altı bölüme sahiptir.
Fakültemiz bölümlerine 2010-2011 akademik yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Misyon
Eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma hizmet süreçlerinde paydaş odaklı; insani değerleri özümsemiş, sürekli öğrenen, girişimci bir fakülte olmaktır.

Vizyon
Nitelikli bilimsel araştırmalar ve öğretim ile bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan, paydaş odaklı, tercih edilen bir fakülte olmaktır.  

Değerler
  • Adil
  • Şeffaf
  • Esnek
  • Girişimci
  • Katılımcı
  • Kurumsal
  • İnsan Odaklı
  • Paydaş Odaklı
  • Çözüm Odaklı

Kalite Politikamız
Alanında uzman bireyler yetiştiren, araştırmacı, sorumluluk bilincine sahip, girişimci, yenilikçi, paydaş odaklı, kaliteyi ve iş süreçlerini sürekli geliştiren bir fakülte olmaktır.