Hakkımızda


Tarihçe
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 03.12.2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10.11.2008 tarih ve 2008/14322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Fakültemiz İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere altı bölüme sahiptir.
Fakültemiz bölümlerine 2010-2011 akademik yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Misyon
Eğitim-öğretim, ar-ge ve topluma hizmet süreçlerinde paydaş odaklı; insani değerleri özümsemiş, sürekli öğrenen, girişimci bir fakülte olmaktır.

Vizyon
Nitelikli bilimsel araştırmalar ve öğretim ile bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayan, paydaş odaklı, tercih edilen bir fakülte olmaktır.  

Değerler
  • Adil
  • Şeffaf
  • Esnek
  • Girişimci
  • Katılımcı
  • Kurumsal
  • İnsan Odaklı
  • Paydaş Odaklı
  • Çözüm Odaklı

Kalite Politikamız
Alanında uzman bireyler yetiştiren, araştırmacı, sorumluluk bilincine sahip, girişimci, yenilikçi, paydaş odaklı, kaliteyi ve iş süreçlerini sürekli geliştiren bir fakülte olmaktır.