Hakkımızda

Bölüm Hakkında

Bölümümüzün temel ilkesi; ekonomi, maliye ve bilgisayar bilimi destekli modern işletme eğitimi programının uygulanmasıdır. 
Bölümümüzde verilen işletme eğitimi, salt işletme bilim ve teknikleri çerçevesinde kalmamakta, ilgili ve gerekli diğer alanları da kapsamaktadır. Örneğin, bölümümüzde eğitim gören işletme yöneticisi adayları, ülkemizin endüstriyel ve ticari yaşamında büyük önem taşıyan vergi uygulama ve sorunlarıyla ilgili konularda gerekli bilgileri edinmekte, işletmelerde çok gereksinim duyulan ekonomik analiz ve tahmin yapabilme yeteneklerine sahip olmaktadırlar.
Öte yandan, İşletme Bölümü öğrencileri; liderlik, yöneticilik, takım kurma, iletişim, satış yönetimi gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan konuları, hızlı ve etkin bir biçimde öğrenerek sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde geniş bir yelpazede istek ve yeteneklerine uygun işler bulabilmektedirler. Öğretim üyesi kadromuzun amacı; öğrenmeye istekli, sürekli gelişmeyi kendisine hedef seçmiş, olaylara ve çevresine mikro ve makro perspektifte bakabilen,değişime ayak uydurabilen,yeniliklere açık, disiplinler arası çalışabilen,sorun çözme yeteneği gelişmiş, çağdaşlığın yanı sıra evrensel değerlere ve kendi kültürüne sahip yöneticilik bilgi ve becerileri ile liderlik vasıflarına sahip girişimci öğrenciler yetiştirmektir.

Mezun Olduktan Sonra Çalışma Alanları
İşletme Bölümü, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.