İsteğe Bağlı Staj Başvuru Duyurusu Hk.
İSTEĞE BAĞLI STAJ BAŞVURU ADIMLARI

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Fakültemiz isteğe bağlı staj uygulaması 01-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında (20 işgünü) yapılacaktır.

İsteğe bağlı staj başvuruları 7 Temmuz 2023 tarihine kadar şahsen veya kargo (PTT) yolu ile Fakültemiz Bölüm Sekreterliğine yapılabilecektir. Süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.

Staj başvuru formunun doldurularak işyerine ıslak imzalı olarak onaylatılıp, kimlik fotokopisi ile 7 Temmuz 2023 tarihine kadar şahsen veya kargo (PTT) yolu ile fakültemiz bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
Staj başvuru formunun son bölümü olan “Staj Komisyonu Onayı” bölümü, öğrenci formu teslim ettikten sonra Bölüm Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.

Staj başvuru sonuçları 21 Temmuz 2023 tarihine kadar fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.
Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin SGK işe giriş işlemleri fakültemiz tarafından 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak olup, bu tarih itibari ile “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi”, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), e devlet üzerinden veya fakültemizden şahsen temin edilebilir.

Staj bitiminde, staj defteri ve staj sicil fişi (kapalı bir zarf içerisinde) 5 Ekim 2023 tarihine kadar şahsen veya kargo yolu ile fakültemiz bölüm sekreterliğine teslim edilecektir. Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.

Teslim edilecek staj defterinin her sayfası (yapılan işler düzenli biçimde yazılmış olması gerekmektedir) staj yapılan işyerinin resmi kaşesi ve yetkili imzalar ile onaylattırılmış olması gerekmektedir.
 
STAJ BAŞVURU BELGESİ

STAJ DEFTERİ VE STAJ SİCİL FİŞİ