2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavları Hk.
—  Öğrencilerimizin Dikkatine!!!  —

 Sevgili öğrenciler, 

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı UNIKA sisteminde gerçekleştirilecek olan çoktan seçmeli ara (vize) sınavlar; mobil cihazlar, tabletler veya bilgisayarlar kullanılarak, akademik birimler tarafından açıklanan sınav programlarına göre uzaktan ve gözetimsiz yapılacaktır.

UNIKA sınav sistemine girişte Kullanıcı Adınız Öğrenci Numaranız, Şifreniz ise T.C. Kimlik numaranızdır.

Dikkat! Sisteme giriş yapamamanız durumunda, OBS sistemine giriş yaparak T.C. Kimlik numaranızı kontrol etmeniz gereklidir. Lütfen T.C. Kimlik numaranızı şifre alanına dikkatli bir şekilde tuşlama yapınız. Doğru şekilde girmenize rağmen giriş yapamıyorsanız sinavmerkeziogrenci@karabuk.edu.tr e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Bölüm derslerinizin sınav tarih ve saatlerini OBS sisteminden ya da birim/bölüm web sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AİT (Atatürk İlke ve İnkılapları) sınavının duyuruları için https://ait.karabuk.edu.tr/index.aspx tıklayınız.

TUR (Türk Dili) sınavının duyuruları için https://tur.karabuk.edu.tr/index.aspx tıklayınız.

YDL (Yabancı Dil) sınavı duyuruları için https://ydl.karabuk.edu.tr/index.aspx tıklayınız.

ÜSD (Üniversite Seçmeli Dersler) sınavlarının duyurularını Sınav Merkezi web sayfasından (https://onlinesinav.karabuk.edu.tr/) takip edebilirsiniz.

Öğrencilerin UNIKA sistemindeki sınavlarda kullanacakları mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlardan sınav sistemine erişebilmeleri için yazılımlar hazırlanmıştır. Sınava giriş yapmak için mutlaka sınav sistemi yazılımlarının kullanılması gerekmektedir. Öğrenciler, UNIKA sınav sistemi/programı yüklü olduğu herhangi bir cihaz ile sınavlara katılabilir. Tüm yöntemler için gereken cihazları, materyalleri ve uygun ortamı (internet bağlantısı, elektrik vb.) temin etmek tamamıyla öğrencinin sorumluluğundadır.

UNIKA online sınav uygulamalarına erişmek için tıklayınız.

Fakülte /Yüksekokulunuz tarafından tanımlanmış olan sınav oturumlarını sınav günü ve saatinden “Bekleyen Sınavlarım” sekmesinde görebilirsiniz. Sınav günü ve saati gelmesine rağmen sınavınız “Bekleyen Sınavlarım” sekmesinde görünmüyorsa Fakülte/Yüksekokulunuz ile iletişime geçmeli, ÜSD ile ilgili ise sinavmerkeziogrenci@karabuk.edu.tr e-posta adresinden iletişime geçmelisiniz.

UNIKA sınav sistemiyle gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlarda öğrencilerin sınav başlama saatinde sınava girmeleri gerekmekte olup sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

Sınavların ilan edildiği tarih ve saatte sınav sisteminde olmanız ve sınav süresini takip eden 15 dakika içerisinde sınava başlamanız gerekmektedir. Bu süre içerisinde sınava giriş yapmazsanız, sınava erişemezsiniz. Sınava bir kez başladıktan sonra internet veya elektrik kesintisi gibi nedenlerle sınav sistemine bağlantınız koparsa, bağlantınızı tekrar sağlayıp sınava devam edebilirsiniz. Bu durumda tekrar bağlanmak için arada geçen süreyi kaybedeceğinizi lütfen göz önünde bulundurun.

UNIKA sınav sistemiyle yapılacak olan ara sınavlarda internet kesintisi, elektrik kesintisi vb. gibi mazeretleri olan öğrencilerinde bu durumu belgelendirmeli ve konuyla ilgili fakülte/yüksekokulu ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Bu durumlar için telafi sınavı tanımlama yetkisi akademik birimlerdedir.

Sınavlarda kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya çekenlere yardım eden, kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sırasında genel düzeni bozan, sınav salonunda iletişim araçları bulunduran öğrenciler hakkında tutanak tutulur ve bu öğrencilere o sınavdan 0 (sıfır) notu verilir. Ayrıca bu durumdaki öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Çevrimiçi sınav esnasında tutanak altına alınan ve disiplin cezası gerektiren fiillerden;

a) Kopya çekmeye teşebbüs etmek:

1) Başka bir öğrencinin cihazına bakmak,

2) Başka bir öğrenciye cihazının ekranını göstermek,

3) Başka bir öğrenciyle konuşmak,

4) Sınava girdiği cihazdan farklı bir cihazı izinsiz şekilde yanında bulundurmak veya kullanmak,

5) Öğrenci cihazında uzaktan erişim yazılımının sınavdan önce tespit edilmesi,

6) Öğrenci cihazında sanal makine yazılımının sınavdan önce tespit edilmesi,

7) Üzerinde veya erişebileceği alanda ders notları bulundurmak,

8) Sınav anında sınav sorularının resmini, ekran görüntüsünü veya videosunu çekmek,

9) Sınav sorularını veya cevaplarını başka bir ortama aktarmak veya not almak,

b) Kopya çekmek:

1) Sınava girdiği cihazdan farklı bir cihazı izinsiz şekilde yanında bulundurduğunun sınav esnasında tespit edilmesi,

2) Öğrenci cihazında sanal makine yazılımının sınav esnasında tespit edilmesi,

3) Herhangi bir yöntemle sınav güvenliğini sağlayan sınav uygulamalarının işlevini engellemek,

4) Sınav esnasında sınav uygulaması ekranlarından farklı bir ekran görüntülemek,

5) Sınav esnasında üzerinde veya erişebileceği alanda bulunan ders notlarını kullanmak,

c) Kendi yerine başkasını sınava sokmak:

Öğrenci cihazında uzaktan erişim yazılımı kullanıldığını sınav esnasında tespit edilmesi, şeklinde değerlendirilir ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde ilgili ihlale karşılık gelen disiplin hükümleri uygulanır.

UNIKA sınav sisteminden yapılan sınavların sonuçları OBS sisteminde yayınlanır.

Öğrenciler, UNIKA sisteminde yapılan sınavlarda sorular ve sonuçlarla ilgili inceleme ve yeniden değerlendirme talebiyle itirazda bulunabilir. Usule uygun olmayan veya belirlenen süreler dışında yapılan itirazlar ile ilgili sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavı geçersiz sayılan öğrencilerin itirazları dikkate alınmaz. Öğrenciler, UNIKA sisteminde sınav sorularıyla ilgili itirazlarında ders sorumluları ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Sınav sonucu itirazlarında ise Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. maddesinde belirtilen şekilde ve sürelerde kendi fakülte/yüksekokul/myo-bölüm/program ile iletişime geçmesi gerekmektedir.