Değişim Programları (Erasmus Farabi , Mevlana ) Başvurularında Geçerli Olacak Yabancı Dil Sınavı Hk.
Üniversitemiz Değişim Programları Değerlendirme Komisyonunca 2022-2023 akademik yılından itibaren değişim programları (Erasmus+, Mevlana, Farabi) başvurularında "yabancı dil puanı" olarak akademik yılın başında "Yabancı Diller Yüksekokulu (YDO)" tarafından yapılacak olan "Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı"nın kullanılmasına, sınavın yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılmasına karar verilmiş olup, başvuruların değerlendirilmesinde Yabancı Diller Yüksekokulu (YDO)'nun sadece o akademik yılda yaptığı sınav dikkate alınacaktır.