UNIKA Sınav Sisteminde Uygulanacak Esaslar Hk.
UNIKA sınav platformunda çoktan seçmeli sınavlara girecek öğrenciler tarafından sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrasında yapılması gereken uygulama esaslarına ilişkin alınan Üniversitemiz Sınav Merkezi Yönetim Kurulu Kararı aşağıdaki linkte paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Kararı 


Sınavın uygulanmasında öğrenciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususların İngilizce metni Üniversitemiz Sınav Merkezi'nin web sayfasında yayınlanmıştır.

Sınav Merkezi Web Sayfası