Sosyal Hizmet Çalışma Alanları
Çalışma Alanları
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı) olarak başta Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları merkez ve taşra teşkilatlarında olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kuruluşlarda ve sivil toplum örgütlerinde istihdam edilmektedir.