Misyon ve Vizyon

 
Misyon
 
Bölümümüzün misyonu; insan hakları, sosyal adalet ve etik konularında gerekli hassasiyete sahip; sosyal hizmetin güncel bilgi, beceri ve değer temellerini içselleştirmiş sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek ve sosyal hizmet uygulamalarına yönelik bilgi üretimine katkıda bulunmaktır.
 
Vizyon
 
Bölümümüzün temel vizyonu; evrensel ve yerel sosyal hizmet bilgisinin üretilmesine katkıda bulunmak, sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin yeni politika önerileri ve uygulama yöntemleri üretmek ve ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği içerisinde kaliteli ve çağdaş sosyal hizmet eğitimini gerçekleştirmektir.