Hakkımızda

Tarihçemiz
 
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, 2 Şubat 2011 tarihinde kurulmuş olup 2013-2014 eğitim-öğretim yılından bu yana lisans düzeyinde ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılından bu yana da yüksek lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi vermektedir. 

Bölümümüz akademik personeli 2021-2022 güz yarıyılı itibariyle iki profesör, bir doçent, iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri dışında üniversitemizin farklı bölümlerinden akademisyenler ve alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları öğrencilerimizin eğitim süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

Sosyal Hizmetin Küresel Tanımı

Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (IASSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) tarafından 2014 yılında kabul edilen tanım aşağıdaki gibidir.

“Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet; sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır. Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve yapılarla çalışır. Sosyal hizmetin bu tanımı ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir.”