Hakkımızda

Tarihçemiz
 

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, 2 Şubat 2011 tarihinde kurulmuş olup 2013-2014 eğitim-öğretim yılından bu yana lisans düzeyinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından bu yana yüksek lisans düzeyinde ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılından bu yana da doktora düzeyinde sosyal hizmet eğitimi vermektedir. Bölüm bu yönüyle  bulunduğu Karadeniz Bölgesinde doktora eğitimi veren tek bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye'deki diğer sosyal hizmet bölümleri arasında en fazla uluslararası öğrenciye sahip olan Bölümümüzün ERASMUS Programı kapsamında Avrupa'dan üç farklı üniversite ile öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği anlaşması bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, her yıl Türkiye Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve bir sosyal hizmet daire başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen sosyal hizmet sempozyumlarının 24.sü uluslararası katılımla bölümümüzde gerçekleştirilmiştir.
 
Bölümümüzün akademik kadrosu 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla iki profesör, üç doçent, bir yardımcı doçent ve üç araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüz öğretim üyelerinin yanı sıra üniversitemizin farklı bölümlerinden akademisyenler ve alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları öğrencilerimizin eğitim süreçlerine katkı sağlamaktadır.


Sosyal Hizmetin Küresel Tanımı

Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (IASSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) tarafından 2014 yılında kabul edilen tanım aşağıdaki gibidir.

“Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet; sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır. Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve yapılarla çalışır. Sosyal hizmetin bu tanımı ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir.”