Hakkımızda
İKTİSAT BÖLÜMÜ HAKKINDA

İktisat, sınırsız olarak kabul edilen insan ihtiyaçlarını sınırlı olan kaynaklarla nasıl karşılanabileceğini inceleyen bir bilimdir. Ürün ve hizmetlerin arz ve taleplerindeki uyuşmazlıklardan kaynaklanan her türlü meseleyle ve bu talepleri karşılayacak sınırlı kaynakların temini ile ilgilenmektedir. İktisat toplumların gelişmesi üzerine güçlü etkileri olan sosyal bir bilim dalıdır. İktisat Bölümü bir yıl İngilizce Hazırlık Programı'nın ardından dört yıl süren bir lisans programına sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında bulunmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışmaktadırlar. Lisans düzeyindeki iktisat eğitimi ile öğrencilerimizin ekonomik olay ve gelişmeleri anlama, analiz etme ve yorumlama yetenekleriyle donatılmasını amaçlanmaktadır. Lisans eğitimi sürecinde öğrenciler iktisat, istatistik, muhasebe ve hukuk ağırlıklı dersler almaktadırlar. İktisat bölümünden mezun olacak öğrenciler kamu ve özel sektör kuruluşlarında kariyer sınavları ile önemli görevlere gelebilmektedirler.

AMACIMIZ

İktisat Bölümü Lisans Programı'nın amacı, öğrencilere hem akademik hem de profesyonel yaşamlarında yardımcı olması için diğer sosyal bilimler ve dil becerisi ile desteklenen, teorik ve tarihi İktisat bilgisi sunmaktır. Hedefler: Programın hedefi, öğrencilerin iktisada dair bilgisini teori ve tarih öğreniminin yanında güncel, eleştirel ve interdisipliner yaklaşımlar yoluyla zenginleştirmektir. Aynı zamanda, alanına ilişkin Türkçe ve İngilizce okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.