Hakkımızda
HAKKIMIZDA

Ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimine karar verilme aşamasından başlayarak üretilen bu mal ve hizmetlerin tüketiminden sonra ortaya çıkan nihai problemlerin çözümü de dâhil olmak üzere bu sürecin bütününe odaklanan sosyal bir bilim dalıdır. Bölümümüz bu süreçte ortaya çıkabilecek olan bütün ekonomik ve sosyal olguların değerlendirilmesine ve çözüme ulaştırılmasına katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmek amacıyla öncelikle ekonomi ağırlıklı olmak üzere ilgili diğer sosyal bilim dallarından da faydalanacak biçimde hazırlanmış olan 8 dönemlik bir ders programı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Bölümümüzün akademik kadrosunda 1 Profesör, 1 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi yer almaktadır. Bölümümüzde İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisat Teorisi ve İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır.
 
Mezunlarımız; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kamu kurumlarının yanı sıra özel finans kuruluşları ve firmalarda da iş bulma olanaklarına sahip olmaktadırlar.
İktisat bölümü öğrencilerimiz çift anadal ve yandal programları ile Karabük Üniversitesi’nin diğer bölümlerinde de eğitim alma fırsatı yakalayabilirler. Bununla beraber Erasmus programı ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma fırsatları da mevcuttur.
 
Bölümümüzün 2022/2023 bahar dönemi itibari ile 33 farklı ülkeden gelen 361 yabancı öğrenci ve 250 Türk öğrenci olmak üzere toplamda 611 öğrencisi bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayımızın yaklaşık %59’luk bir kısmını oluşturan yabancı öğrencilerimizin hangi ülkelerden geldiği ve sayısal büyüklüğün dairesel olarak gösterildiği harita aşağıdaki gibidir.