Yüksek Lisans Programı
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VE DERS İÇERİĞİ

 
PROGRAM AMACI
  • Türkiye’de İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri içinde yer alan “İktisat” bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programına devam etmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla olmakla birlikte kontenjanlar sınırlıdır. Ayrıca, bölgede kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan elemanların Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerde yürütülmekte olan programlara devam etme olanakları oldukça azdır. Bu nedenle mevcut ihtiyaca cevap verme açısından söz konusu programının açılmasının oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir.
  • Yerel ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan Bölgesel Kalkınma Ajansları, sorumluluk alanları içerisinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik projeye dayalı hibeler vermektedirler. Açılacak program kapsamında verilecek derslerle hem yörede faaliyet gösteren KOBİ’lerin hem de kalkınma ajanslarında çalışan personelin eğitilerek daha nitelikli hale dönüştürülmesi sağlanacaktır.
  • Son yıllarda üniversite–sanayi işbirliğini gerçekleştirerek AR-GE faaliyetlerini geliştirecek projelerin hazırlanması ve uygulamaya konulması konusunda oldukça önemli çalışmalar yapılmaktadır. İşin teknik boyutunu iyi bilen elemanların ekonomik yönünü de dikkate alarak, makro ve mikro iktisadi analizleri yapabilen elemanlar olarak hazırlayacakları ve yürütecekleri projelere oldukça önemli katkılar sağlayacakları yadsınamaz bir gerçektir. Bu programla iktisadi açıdan ortaya çıkan bilgi eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. 
  • Programa devam eden öğrencilerin, bilgi teknolojileri çağı olarak kabul edilen 21. yüzyılda sorunu doğru tanımlayabilen, yeterli ve etkin çözümleri üretebilecek nitelikli elemanlar olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.
  • Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerde eğitim veren saygın üniversitelerin hepsinde sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim verilmektedir. Bu programla beraber bu konudaki eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak istenilmektedir.
  • Programın hedeflerinden bir diğeri bilimsel çalışma formasyonunu vererek gelecekte akademik kariyer yapmak isteyen bilim insanı adaylarının yetişmesine olanak sağlayarak öğretim elemanı açığının kapatılmasına katkı sağlamaktır.
PROGRAM KOŞULLARI

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

a) İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Ziraat Fakülteleri(Tarım Ekonomisi Bölümü) lisans mezunları ile Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinin birinden lisans diplomasına sahip olmak.

b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmak.
 
Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

a) Lisansüstü programlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak mülakat sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.
Yüksek Lisans programına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde yabancı dil sınavına alınırlar. YDS’den en az elli beş (55) puan ve Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü yönetim kurulunca karar verilen adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulabilirler. Adayların yabancı dil ve mülakatlarının değerlendirilmesi, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik jürilerce yapılır. Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçeye iki saat içinde metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu tam notun %60’tır.

b) Başarı notu ALES puanının %70’i ve mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır. Başarı notu 100 üzerinden en az 65 puandır. Başarılı bulunanlar, başarı durumlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler.

Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS Zorunlu Seçmeli
IKT713 Tarımda Ekonomik Analiz 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT767 Gelecek Çalışmaları 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT715 Fiyat Analizleri 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT721 İktisadi Büyüme 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT731 Mikro İktisadi Analiz I 3-0-3 8 ZORUNLU
IKT735 Tüketici Teorisi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT737 Stratejik İktisadi Planlama Teknikleri 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT741 Turizm Ekonomisi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT743 Finans Teorisi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT745 Türkiye Ekonomisi ve Yapısal Analizi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT703 Makroekonomik Analiz I 3-0-3 8 ZORUNLU
IKT705 Uluslararası İktisat Teorisi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT707 Parasal Analiz I 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT709 Ekonometrik Analiz 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT711 Matematiksel İktisat I 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT717 Avrupa Birliği ve Türkiye 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT719 Entegrasyon Ekonomisi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT723 Avrupa İktisat Tarihi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT727 Güncel Büyüme Kuramları 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT729 Kalkınma Analizi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT739 Gelir Dağılımı Politikaları 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT797 Yüksek Lisans Seminer 0-2-0 4 ZORUNLU
IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı 4-0-0 4 ZORUNLU
IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0-1-0 26 ZORUNLU 
Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS Zorunlu Seçmeli
IKT714 Mikro İktisat Analiz II 3-0-3 8 ZORUNLU
IKT770 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3-0-3 8 ZORUNLU
IKT716 Bölgesel ve Kentsel Kalkınma 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT720 Finansal Ekonomi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT722 Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT724 Matematiksel Programlama 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT728 İktisadi Düşünceler Tarihi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT732 Ekonomik Bütünleşme Teorileri ve Avrupa Birliği 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT734 Çevre Ekonomisi ve Doğal Kaynaklar 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT704 Makroekonomik Analiz II 3-0-3 8 ZORUNLU
IKT706 Uluslararası İktisat Politikası 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT708 Parasal Analiz II 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT710 Uygulamalı Ekonometri 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT712 Matematiksel İktisat II 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT736 Dünya Ekonomisi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT726 Kalkınma İktisadı: Örnek Olaylar 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT730 Türkiye İktisat Tarihi 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT740 Kurumsal İktisat 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT742 Mikro Ekonometri 3-0-3 8 SEÇMELİ
IKT797 Yüksek Lisans Seminer 0-2-0 4 ZORUNLU
IKT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı 4-0-0 4 ZORUNLU
IKT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0-1-0 26 ZORUNLU