Yüksek Lisans için Okuma Listesi
Okuma Listesi için tıklayın!

Uluslararası İlişkiler A.B.D. Yüksek Lisans Programına Hazırlık için Okuma Listesi
 
 • Fahir ARMAOĞLU (2010). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Oral SANDER (2008) Siyasi Tarih 1918-1994. Ankara: İmge Kitapevi
 • Haydar ÇAKMAK (2007). Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler. Ankara: Platin Yayınları.
 • Mustafa Aydın Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz, Uluslararası İlişkiler Dergisi
 • Nuri Yurdusev “Analiz Seviyesi” ve “Analiz Birimi”: Bir Ayrım Argümanı, Uluslararası İlişkiler Dergisi
 • Yusuf Aksar (2019) Uluslararası Hukuk 1-2. Ankara:Seçkin Yayınları
 
Bölge Çalışmaları A.B.D. Yüksek Lisans Programına Hazırlık için Okuma
Listesi
 • Melda SUR (2013). Uluslararası Hukukun Esasları. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar İnşa Edilen Kimlikler Projesi Kitapları:
 • Cilt 1: Ayşegül AYDINGÜN-Çiğdem BALIM (2012). Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri. Ankara: AKM.
 • Cilt 2: İsmail AYDINGÜN- Çiğdem BALIM (2012). Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna. Ankara: AKM.
 • Cilt 3: Erhan BÜYÜKKAKINCI- Eyüp BACANLI (2012). Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu. Ankara: AKM.
 • Ayşegül AYDINGÜN, Ali ASKER, Aslan Yavuz ŞİR (2016). Gürcistan’daki Müslüman Topluluklar Azınlık Hakları, Kimlik, Siyaset. Ankara: AVİM.
 • Tayyar ARI (2014). Geçmişten Günümüze Ortadoğu. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Şule KUT (2005). Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ercüment TEZCAN- İlhan ARAŞ (2016). Avrupa Birliği ve Üye Devletler AB15 Üzerine
 • Bir İnceleme. Ankara: Detay Yayıncılık.

 
Uluslararası Politik Ekonomi A.B.D. Yüksek Lisans Programına
Hazırlık için Okuma Listesi
 • Haydar ÇAKMAK (2007). Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler. Ankara: Platin Yayınları.
 • Melda SUR (2013). Uluslararası Hukukun Esasları. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Robert GILPIN (2016). Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği. Ankara: Kripto Yayıncılık.
 • Ali ŞEN (1998). “Uluslararası Politik Ekonomi (UPE) Nedir?”. Atatürk Üniversitesi ÎÎBF Dergisi. Cilt 12. Sayı: 1-2, ss. 393-409.
 • Davut ATEŞ-Gülizar Samur GÖKMEN (2013). “Bir Akademik Disiplin Olarak Uluslararası Politik Ekonominin Sınırları”. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt XV. Sayı 1, ss. 45-71.
 • Arzu AL (2015). “Politika-Ekonomi Kesişmesi: Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası Politik Ekonomi”. ÎGÜSBD. Cilt 2. Sayı 1, ss. 143-159.
 • Suraj GUPTA (1992). “Why Political Economy?”. Indian Economic Rewiew. Special Number, ss. 283-289.
 • Fahir ARMAOĞLU (2010). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Oral SANDER (2008) Siyasi Tarih 1918-1994. Ankara: İmge Kitapevi