Erasmus Koordinatörü
İktisat Bölümü Erasmus Koordinatörü

Arş.Gör. Muhammet ARIKAN
0370 418 66 08 / 6608
muhammetarikan@karabuk.edu.tr