Komisyonlar
Unvanı Adı Soyadı E-posta Adresi
(@karabuk.edu.tr)
Görevi Komisyonlar
Dr.Öğr.Üyesi Özge YAVUZ  ozgedemiryavuz Koordinatör Üye Bölüm Kalite
Doç. Dr. Kemal YAMAN  kyaman Başkan Bölüm Kalite
Dr. Öğr Üyesi Utku AYBUDAK utkuaybudak Üye Bölüm Kalite
Dr.Öğr.Üyesi Abdülazim İBRAHİM abdulazimibrahim Üye Bölüm Kalite
Arş. Gör. Dr. Gökhan AŞKAR  gokhanaskar  Üye Bölüm Kalite
Arş.Gör. Ece KAYA AKSOY eceaksoy Üye Bölüm Kalite
Sekreter  Meltem UÇAK meltenucak Üye Bölüm Kalite
Dr.Öğr.Üyesi Özge YAVUZ  ozgedemiryavuz Başkan(Kom.Tem) Bologna
Arş.Gör. Beyza YILMAZ SÖNMEZ beyzayilmaz Üye Bologna
Arş.Gör. Muhammed Kasım KAVAK muhammed.kavak Üye Bologna
Dr.Öğr.Üyesi Abdülazim İbrahim abdulazimibrahim Başkan(Kom.Tem) Ders
Arş.Gör. Beyza YILMAZ SÖNMEZ beyzayilmaz Üye Ders
Arş.Gör. Muhammed Kasım KAVAK muhammed.kavak Üye Ders
Doç. Dr. Kemal YAMAN  kyaman Başkan(Kom.Tem) Sınav
Arş.Gör. Yasin KAÇAR yasinkacar Üye Sınav
Arş.Gör.Dr. Gökhan AŞKAR gokhanaskar  Üye(Kom. Tem) Sınav
Dr.Öğr.Üyesi Utku AYBUDAK utkuaybudak Başkan(Kom.Tem) Akreditasyon ve Müfredat 
Arş.Gör. Ece KAYA AKSOY eceaksoy Üye Akreditasyon ve Müfredat 
Arş.Gör. Yasin KAÇAR yasinkacar Üye Akreditasyon ve Müfredat 
Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İbrahim abdulazimibrahim Başkan(Kom.Tem) Muafiyet ve İntibak 
Arş.Gör. Muhammed Kasım KAVAK muhammed.kavak Üye Muafiyet ve İntibak 
Arş.Gör. Beyza YILMAZ SÖNMEZ beyzayilmaz Üye Muafiyet ve İntibak 
Prof. Dr. İlyas SÖĞÜTLÜ ilyassogutlu Başkan ÇAP - Yandal
Dr.Öğr.Üyesi Utku AYBUDAK utkuaybudak Üye ÇAP - Yandal
Arş.Gör.Dr. Gökhan AŞKAR gokhanaskar  Üye (Kom. Tem) ÇAP - Yandal
Dr.Öğr.Üyesi Emin Hüseyinoğlu eminhuseyinoglu Başkan Yatay ve Dikey Geçiş 
Arş.Gör. Muhammed Kasım KAVAK muhammed.kavak Üye Yatay ve Dikey Geçiş 
Arş.Gör. Gökhan AŞKAR  gokhanaskar  Üye (Kom. Tem) Yatay ve Dikey Geçiş 
Doç.Dr. Metin ÖZKARAL metinozkaral Başkan(Kom.Tem) Değişim Programları Hareketliliği 
Arş.Gör. Ece KAYA AKSOY eceaksoy Üye Değişim Programları Hareketliliği 
Arş.Gör. Yasin KAÇAR yasinkacar Üye Değişim Programları Hareketliliği 
Dr.Öğr.Üyesi Sedef ERKMEN sedeferkmen Başkan Uluslararası İlişkiler 
Arş.Gör. Ece KAYA AKSOY eceaksoy Üye (Kom. Tem) Uluslararası İlişkiler 
Arş.Gör. Yasin KAÇAR yasinkacar Üye Uluslararası İlişkiler 
Prof.Dr. Sait AŞGIN sait.asgin Başkan Mezuniyet ve Mezun İlişkileri 
Doç. Dr. Üyesi Kemal YAMAN  kyaman Üye (Kom. Tem) Mezuniyet ve Mezun İlişkileri 
Arş.Gör. Muhammed Kasım KAVAK muhammed.kavak Üye Mezuniyet ve Mezun İlişkileri 
Arş.Gör. Beyza YILMAZ SÖNMEZ beyzayilmaz Üye Mezuniyet ve Mezun İlişkileri 
Doç.Dr. Metin ÖZKARAL metinozkaral Başkan İletişim ve Tanıtım 
Arş.Gör. Ece KAYA AKSOY eceaksoy Üye(Kom. Tem) İletişim ve Tanıtım 
Arş.Gör. Beyza YILMAZ SÖNMEZ beyzayilmaz Üye İletişim ve Tanıtım 
Dr.Öğr.Üyesi. Saim Şallı saimsalli Başkan Staj
Arş.Gör. Dr. Gökhan AŞKAR gokhanaskar  Üye(Kom. Tem) Staj
Arş.Gör. Yasin KAÇAR yasinkacar Üye Staj