Misyon-Vizyon
Misyon: Evrensel değerlerle barışık, öğrenme ve araştırma becerisi yüksek, yabancı dil ve bilgi teknolojileri kullanma yeteneği gelişmiş yöneticilerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

  
Vizyon:  Geleceği yönetebilecek projeler geliştirebilen, iyi örgütlenmiş, paydaşları ile etkileşimi gelişmiş ve rekabet gücü yüksek bir bölüm olmaktır.

 

Stratejik Amaç ve Hedefler

Bölümümüzün amacı temel değerlerimiz doğrultusunda; girişimci, sorumluluk özverisine sahip, uyumlu bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda hedefimiz; etkin, verimli ve kaliteli öğretim hizmeti sunarak bilimsel gelişime katkı sağlamaktır.

 

Stratejilerimiz

* Hızlı ve dengeli büyümek

* Araştırmaya önem vermek

* Paydaşlarla bütünleşmek

* Sosyal sorumluluk projeleri uygulamak

ve girişimciliğe önem vermektir.