Hakkımızda

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanında kamu kurum ve kuruluşlarına, hükümetler arası ve uluslararası örgütlere, özel sektöre ve sivil toplum örgütlerine uzman yetiştirmeyi amaçlayan bir birimdir. 26.12.2008 tarihinde kurulan bölüm 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümde lisans düzeyinde örgün ve II. öğretim programları vardır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü altında üç farklı anabilim dalı bulunmaktadır:

  • Siyasi Tarih Anabilim Dalı
  • Devletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
  • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Dört yıllık uluslararası ilişkiler lisans programını bitirenlere “Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilir. Lisans programının ilk iki yılında, diğer bölümlerle ortak alınan dersler çoğunluktayken, son iki yıl meslek dersleri yoğunluk kazanır. Mesleki derslerde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi, yapısı, işleyişi, dönüşümü, aktörleri, hukuksal çerçevesi ve Türkiye’nin uluslararası sistemdeki yeri ile dış ilişkileri hakkında genel bir bilgi kazandırılmaktadır.

Aynı zamanda 2014 - 2015 bahar yarıyılından itibaren Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kapsamında Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programını yürütmektedir.

Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı çok geniştir. Bölüm mezunları başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Avrupa Birliği, Ekonomi, İçişleri, Maliye, Tarım,Kültür ve Turizm bakanlıları gibi kamu kurumlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, sivil toplum örgütleri, özel sektör, medya, finans kuruluşları ve uluslararası örgütler de bölüm mezunlarının yoğunlukla istihdam edildiği alanlar arasında yer almaktadır.

Misyon - Vizyon
Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün temel misyonu, nitelikli lisans ve yüksek lisans öğrencileri yetiştirmektir. Uluslararası İlişkilerin kavram ve konularının yanı sıra, öğrencilerimizi kendi tercihleri doğrultusunda dış politika, siyaset, hukuk, ekonomi, sosyoloji ve yönetim alanlarında birer uzman haline getirmek programın özünü oluşturmaktadır.