HAKKIMIZDA
 

Dünyanın farklı yerlerinde farklı biçim ve süreçlere sahip devletler vardır. Tüm bu devletler; örgütsel, siyasi, sosyolojik, kültürel ve diğer birçok açıdan anlama ve açıklamaya yönelik boyutlara sahiptir. Bu bağlamda lisans bölümümüzde; siyaset bilimi, siyasi düşünceler tarihi, sosyoloji, yönetim bilimi, örgüt disiplini, kent ve kentleşme, genel hukuk, idare hukuku, çevre sorunları, kamu politikası, siyaset sosyolojisi, kamu maliyesi ve yerel yönetimler alanlarında dersler verilmektedir.

Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini 3 Profesör, 3 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir. Bölümümüzde; Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Siyaset ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. 2012-2013 akademik yılında öğrenci alınmıştır. Kamu yönetimi bölümünü tamamlayanlar kamuda idari görevlerde çalışabilirlerken; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler. 

Bölümümüzde 2010 yılından itibaren yüksek lisans öğrenimi verilmektedir. Yüksek lisans programı, kamu yönetimi alanında uzmanlaşmayı temel hedef edinmiştir. Kamu çalışanları, araştırma görevlileri ve özel sektör çalışanları gibi geniş bir yelpazeye hitap eden yüksek lisans programımızda toplam 84 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Utku AYBUDAK