Doçent Ünvanı Alan Öğretim Üyelerimiz
Fakültemiz; 

İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ahmet OĞUZ,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kemal YAMAN,

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelesi Doç.Dr. Can KAKIŞIM 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelesi Doç.Dr. Latif PINAR

"DOÇENT" ünvanı almışlardır. Hocalarımızı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.