Uygulamalı Araştırma Dersi Poster Sunumu Etkinliği Gerçekleştirildi.
Bölümümüz 4. sınıf öğrencileri, Uygulamalı Araştıma dersi kapsamında yürüttükleri çalışmalarının poster sunumlarını gerçekleştirdi.