​SOH402 Uygulamalı Araştırma II Dersi Çalıştayı Gerçekleştirildi.
SOH402 Uygulamalı Araştırma II Dersi Çalıştayımız öğrencilerimizin tez sunumları ve bölüm öğretim üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda emeği geçen tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ederiz.