Eurostudent Anketi
Eurostudent Projesinin genel amacı; Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır. Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.eurostudent.eu/ web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Söz konusu üniversite tarafından yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yanıtlaması için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankete http://eurostudent.eu/turkey linkinden ulaşılabilmektedir.

Tüm öğrencilerimizin anketi doldurması önemle rica olunur.