AB Projesi Kapsamında Burs Başvuru Duyurusu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin lider başvurucu ve koordinatörlüğünde "NDICI-GEO-NEAR/2022/440/790" kod numaralı ve "EU Scholarships for Perspective Students (ESPS)" isimli AB projesi kapsamında Yüksek Öğretim Öğrencileri için burs başvuruları 20 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olup Türkiye'de 23 ildeki üniversitelerde eğitim öğretim gören öğrencilerin burs başvurusuna ilişkin duyuru metni ve açıklayıcı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

AB Projesi Kapsamında Burs Başvurusu Duyuru Metni