2022/23 GÜZ Dönemi Ders Çizelgesi - FALL Semester Course Schedule
Ders çizelgeleri sınıf sınıf ayrılmıştır. Lütfen alttan dersleriniz için ilgili sınıfın çizelgesine bakınız.

Lesson schedules are divided into classes. Please refer to the chart of the relevant class for your lessons which failed.

Türkçe 1. Sınıf

Türkçe 2. Sınıf

Türkçe 3. Sınıf

Türkçe 4. Sınıf

English 1. Class

English 2. Class

English 3. Class

English 4. Class