Ulusal Staj Programı Hk.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Ulusal Staj Programı kapsamında isteğe bağlı stajı kabul edilen öğrencilerin, staj yapacakları kamu kurumu/işveren tarafından  "Ulusal Staj Programına kabul edildiği, kimlik bilgisi, staj tarihleri ve staj yapacağı kurum bilgilerini açıkça belirten kaşeli ve imzalı" belgenin veya resmi yazının Fakültemize teslim edilmesi durumunda sigorta işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Örnek Staj Formu