Öğrenci Temsilciliği Seçimleri Hk.
Fakültemiz İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Hizmet Bölümlerinde öğrenci temsilciliği seçimi yapılacaktır. Öğrenci temsilciliklerine aday olmak isteyen öğrencilerimizin Aday Başvuru Formunu 5 Kasım 2021 Cuma gününe kadar Fakültemiz Bölüm Sekreterliği 501-A nolu odaya teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
 
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
 
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
 
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
 
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
 
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
 
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

Aday Başvuru Formu

Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği