İsteğe Bağlı Staj Başvuruları Hk.
İSTEĞE BAĞLI STAJ BAŞVURU ADIMLARI
 
Fakültemiz isteğe bağlı staj uygulaması COVİD-19 salgını nedeni ile Haziran ve Temmuz aylarında uygulanamamıştır. Mevcut şartlar çerçevesinde, isteğe bağlı yaz stajı yapılabilmesi yönünde yeni bir karar alınmıştır.  Bu çerçevede isteyen öğrencilerimiz 25 Ağustos – 22 Eylül 2021 tarihleri arasında stajlarını yapabileceklerdir.

Staj Başvuru Belgesi

Staj Defteri

İsteğe bağlı yaz stajı başvuruları şahsen veya e-mail yolu ile yapılabilecektir.

E Mail yolu ile yapılacak başvurularda izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir.

1.Staj başvuru belgesi çıktısı alınıp, “ÖĞRENCİ BİLGİLERİ” bölümü doldurulacak ve imzalandıktan sonra onay işlemi için taranıp Fakültemiz mail adresine (iibf@karabuk.edu.tr) gönderilecek.

2.Fakültemizce onaylanan staj başvuru belgeleri öğrenciye tekrar mail ile gönderilecek.

3.Fakültemizce onaylanan staj başvuru belgesinin çıktısı alınacak, staj yapılacak işyerine “İŞYERİ BİLGİLERİ VE ONAYI” bölümü ıslak imzalı olarak onaylatılacak ve tarandıktan sonra kimlik fotokopisi ile beraber Fakültemiz mail adresine (iibf@karabuk.edu.tr) gönderilecek.

4.İşyeri onaylı staj başvuru belgelerinin teslim veya Fakültemiz mail adresine gönderilme son tarihi 23 AĞUSTOS 2021’dir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5.Staj Komisyonu onayından sonra SGK İşe Giriş işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacak.

Şahsen yapılacak başvurularda izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir.

1.Staj başvuru formu doldurularak, Dekan Yardımcısına imzalattırıldıktan sonra staj yapılacak işyerine ıslak imzalı olarak onaylatılıp, kimlik fotokopisi ile birlikte Fakülte Bölüm Sekreterliğine teslim edilecek.

2.İşyeri onaylı staj başvuru belgelerinin son teslim tarihi 23 AĞUSTOS 2021’dir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3.Staj Komisyonu onayından sonra SGK İşe Giriş işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacak.


-- İsteğe bağlı yaz stajları Türkiye içinde yapılabilir.

-- İsteğe Bağlı Yaz Stajları 25 Ağustos - 22 Eylül 2021 Tarihleri arasında yapılabilecektir.


-- Staj bitiminde, Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi (kapalı bir zarf içerisinde) ilgili bölüm sekreterliğine,   8 Ekim 2021 gününe kadar, posta ile veya şahsen teslim edilecektir.
Evrakların Bölüm Sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur. 

--  Staj Yapacak Öğrencilerin Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri 24.08.2021 tarihinde yapılmış olacaktır.
Bu tarih itibariyle Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, herhangi bir ilin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), e devlet üzerinden veya Fakültemizden şahsen temin edilebilir.

-- Staj Defterleri Hakkında: Teslim edilecek staj defterlerinin her sayfası, yapılan işler düzenli biçimde yazılmış olarak, staj yapılan iş yerinin resmi kaşesi ve yetkili imzalar ile  onaylattırılmış olması gerekmektedir.