Tek Ders Sınavları Hk. (Başka Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders Alan Öğrenciler Hk.)
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yaz okulunda başka yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerden ders aldıkları yükseköğretim kurumlarındaki yaz öğrenimlerinin 26/08/2020 tarihi itibariyle henüz sonuçlanmaması sebebiyle tek ders başvurusu yapamayacak olan öğrencilerin durumları değerlendirilmiş olup; bu durumda olan öğrencilerin tek ders sınavı için başvuruda bulunması halinde Dekanlığımız tarafından sınavlara alınmasına ve sınav sonuçlarının da ders aldıkları yükseköğretim kurumu tarafından gönderilen yaz okulu ders notları intibak ettirildikten sonra işleme konulmasına ve ayrıca Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesinin 9. maddesinin 5. fıkrası gereğince, başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören ve yaz okulunda Üniversitemizden ders alan öğrencilerin tek ders sınavı başvurularının kabul edilmememesine Üniversitemizce karar verilmiştir.