Misyon ve Vizyon

Misyon

Sosyal hizmet bölümünün temel misyonu, sosyal refaha ulaşmak ve toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için sosyal adaleti geliştirmeye çalışan, farklılıklara saygılı ve insan haklarına duyarlı, toplum içinde fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını karşılama noktasında, toplumsal işlevselliklerini yerine getiremeyen bireylere, profesyonel sosyal hizmet desteği ve yardımı sağlayan, eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, bölümümüzdeki öğrencilere, sosyal hizmet kuram, uygulama ve yaklaşımları, sosyal hizmet araştırması, sosyal adaletin temelleri, mesleki etik ve değerler, insan hakları, iletişim ve karşılıklı ilişkiler, davranış bilimleri ve psikodinamik yaklaşımlar, sosyal reform ve sosyal refah model ve kuramları gibi hem sosyal hizmete ilişkin hem de sosyal hizmetin sosyal bilim yönüne atıfta bulunan akademik dersler sunulmaktadır.

Programın Amaçları

  1. Genelci sosyal hizmet bakış açısını kazanmış bireyler yetiştirmek,
  2. Sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temelini kullanarak müracaatçı sisteminin çeşitliliği ve farklılıkları konusunda belli bir farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmek,
  3. Sosyal sorunların araştırılması, buna yönelik sosyal refah modellerinin geliştirilmesi, sosyal politika, plan ve programların üretilmesi ve uygulanması konusunda sosyal sorumluluğu teşvik etmek, sosyal araştırma yapabilen bireyler yetiştirmek,
  4. İnsan haklarını, demokrasiyi, adil eşitliği, farklılıklara duyarlılığı, hoşgörüyü, uzlaşmayı, inanç, ifade ve düşünce özgürlüğünü savunan, insana, bilgiye ve bilime değer veren, insanları ötekileştirmeyen bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Sosyal hizmet bölümünün temel vizyonu, sosyal hizmet eğitiminin evrensel ölçüt veya standartlara ulaşması konusunda, evrensel, etik, analitik ve eleştirel düşünebilen bireyleri topluma kazandırmak ve böyle yaparak diğer tüm sosyal hizmet bölüm ve programlarına örnek/model olmaktır.