Ders İçerikleri

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS PLANI

Ders Kodu 1. Yıl 1. Dönem TE PR KR
ISF 000 Hazırlık 0 0 0
 
Ders Kodu 1. Yıl 2. Dönem TE PR KR
ISF 000 Hazırlık 0 0 0
 
Ders Kodu 1. Yıl 1. Dönem TE PR KR AKTS
SHB 101 Sosyal Hizmet Tarihi 3 0 3 5
SHB 103 Sosyolojiye Giriş 3 0 3 4
SHB 105 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 3
SHB 107 Psikolojiye Giriş 3 0 3 4
SHB 109 Ekonomi I 3 0 3 6
  TOPLAM 12 0 15 22
  Yök Zorunlu Dersler        
TBT 181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 1 2 2 2
AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
YDL 183 Yabancı Dil I 2 0 2 2
TUR 181 Türk Dili I 2 0 2 2
   TOPLAM 7 2 8 8
 
Ders Kodu 1. Yıl 2. Dönem TE PR KR AKTS
SHB 102 Sosyal Hizmette Temel Kavramlar 3 0 3 4
SHB 104 Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme 1 2 2 4
SHB 106 Sosyal Antropolojiye Giriş 2 0 2 3
SHB 108 Temel Matematik 3 0 3 4
SHB 110 Ekonomi II 3 0 3 6
  TOPLAM 12 2 13 21
  Yök Zorunlu Dersler        
TBT 182 Temel Bilgisayar Bilimleri 2 2 3 3
AIT 182 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
YDL 184 Yabancı Dil II 2 0 2 2
TUR 182 Türk Dili II 2 0 2 2
   TOPLAM 8 2 9 9
 
Ders Kodu 2. Yıl 3. Dönem TE PR KR AKTS
SHB 201 Sosyal Psikoloji 2 0 2 3
SHB 203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları - I 3 0 3 5
SHB 205 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Teknikleri 2 0 2 3
SHB 207 İstatistik I 3 0 3 5
SHB 209 Sosyal Hizmet Mevzuatı 2 0 2 3
SHB 211 Mesleki İngilizce I 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 3 0 3 4
  Seçmeli Ders 3 0 3 4
  TOPLAM 20 0 20 30
  Seçmeli Dersler        
SHB 213 * Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi 3 0 3 4
SHB 215 * Sosyal Adaletin Temelleri 3 0 3 4
SHB 217 * Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 219 * Adli Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 221 * Rapor Yazma ve Sunum Becerileri 3 0 3 4
SHB 223 * Değerler Eğitimi 3 0 3 4
SHB 225 * Göçmenler, Sığınmacılar ve Mülteciler 3 0 3 4
SHB 227 * Davranış Bilimleri 3 0 3 4
 
Ders Kodu 2. Yıl 4. Dönem TE PR KR AKTS
SHB 202 Aile Psikolojisi 2 0 2 3
SHB 204 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları – II 3 0 3 4
SHB 206 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 4
SHB 208 İstatistik II 3 0 3 5
SHB 210 Aile Sosyolojisi 3 0 3 3
SHB 212 Mesleki İngilizce II 2 0 2 3
  Seçmeli Ders 3 0 3 4
  Seçmeli Ders 3 0 3 4
  TOPLAM 22 0 22 30
  Seçmeli Dersler        
SHB 214 * Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri 3 0 3 4
SHB 216 * Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 218 * Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 220 * Engellilerle Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 222 * Gelişim Psikolojisi 3 0 3 4
SHB 224 * Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 226 * İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sosyal Hizmet 3 0 3 4
 
 
Ders Kodu 3.  Yıl 5. Dönem TE PR KR AKTS
SHB 301 Sosyal Hizmet Müdahalesi – I 4 0 4 5
SHB 303 Sosyal Politika ve Planlama 3 0 3 6
SHB 305 Sosyal Sorunlar 2 0 2 4
SHB 307 Mesleki İngilizce – III 2 0 2 3
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
  Seçmeli Ders II 3 0 3 4
  Seçmeli Ders III 3 0 3 4
  TOPLAM  20 20 30
  Seçmeli Dersler        
SHB 309 * Spor ve Sosyal Hizmetler 3 0 3 4
SHB 311 * Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 313 * Yaşlılarla Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 315 * Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 317 * Aile Kurumu ve Aile Hukuku 3 0 3 4
SHB 319 * Toplumsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 321 * Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet 3 0 3 4
 
Ders Kodu 3. Yıl 6. Dönem TE PR KR AKTS
SHB 302 Sosyal Hizmet Müdahalesi – II 4 0 4 5
SHB 304 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 3 0 3 5
SHB 306 Sosyal Hizmet Yönetimi 3 0 3 5
SHB 308 Mesleki İngilizce IV 2 0 2 3
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
  Seçmeli Ders II 3 0 3 4
  Seçmeli Ders III 3 0 3 4
  TOPLAM 21 0 21 30
  Seçmeli Dersler        
SHB 310 * Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi 3 0 3 4
SHB 312 * Gençlerle Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 314 * Sosyal Hizmetlerde Etik ve Değerler 3 0 3 4
SHB 316 * Sosyal Bakım ve Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 318 * Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri 3 0 3 4
SHB 320 * Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet 3 0 3 4
SHB 322 * Psiko-sosyal Boyutlarıyla Mobbing 3 0 3 4
SHB324 * Psikolojide Seçme Konular 3 0 3 4
 
 
Ders Kodu 4.  Yıl 7. Dönem TE PR KR AKTS
SHB 401 Uygulamalı Araştırma – I 4 0 4 5
SHB 403 Sosyal Hizmet Saha Uygulaması – I 2 20 12 15
SHB 405 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2 0 2 2
  Seçmeli Ders I 3 0 2 4
  Seçmeli Ders II 3 0 2 4
  TOPLAM 14 20 22 30
  Seçmeli Dersler        
SHB 407 * Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 3 0 2 4
SHB 409 * Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi 3 0 2 4
SHB 411 * Kırsal Alanda Sosyal Hizmet 3 0 2 4
SHB 413 * Demografi 3 0 2 4
SHB 415 * Yaşlı Sorunları ve Bağımız Yaşama 3 0 2 4
 
 
Ders Kodu 4. Yıl 8. Dönem TE PR KR AKTS
SHB 402 Uygulamalı Araştırma – II 4 0 4 5
SHB 404 Sosyal Hizmet Saha Uygulaması – II 2 20 12 15
SHB 406 Afetlerde Sosyal Hizmet 2 0 2 2
  Seçmeli Ders I 3 0 2 4
  Seçmeli Ders II 3 0 2 4
  TOPLAM  14 20 22 30
  Seçmeli Dersler        
SHB 408 * Engelli Sorunları ve Bağımsız Yaşama 3 0 2 4
SHB 410 * Kurum Bakımı ve Evde Bakım 3 0 2 4
SHB 412 * Eleştirel ve Analitik Düşünme 3 0 2 4
SHB 414 * Kentleşme Kent Sorunları ve Sosyal Hizmet 3 0 2 4
SHB 416 * Türkiye’nin Güncel Sosyal Sorunları 3 0 2 4
SHB 418 * İşaret Dili 3 0 2 4
 
 
 
SOSYAL HİZMET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1.YIL
                                                               1. YARIYIL
           
SHB 101 Sosyal Hizmet  Tarihi                                                       Kredi: 3 AKTS: 5
Bu derste, Türkiye’de sosyal refah ve sosyal hizmet sistemlerinin tarihsel kökenleri, Türkiye’de ve dünyadaki gelişimi, sosyal hizmet kurumlarının gelişimi, yapısı ve işleyişi, ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğeleri, sosyal hizmet müdahalesi gibi konular işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Prof. Dr. Veli DUYAN, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ankara, 2010.
 2. Sosyal Kişisel Çalışma: Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Ankara, İkinci Baskı, 1999 (Kendi yayını).
           
SHB 103 Sosyolojiye Giriş                                                                  Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılması; Günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, kültür, birey ve sosyal etkileşim (yasam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları) grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşma, Güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve is hayati, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde değerlendirerek ele alınması vb. konular aktarılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyoloji (Toplum Bilimi), Mustafa E. ERKAL, Seçkin Yayıncılık, 2006.
 2. Sosyoloji: Toplum Bilimine Giriş, Samuel KOENIG, Ütopya Yayınevi, 2000.
           
   SHB 105 Hukukun Temel Kavramları                                           Kredi: 3 AKTS: 3
Bu derste, hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri, kuralları ve sosyal yaşamı düzenleyen diğer sosyal kurallar, hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları, hukuk kurallarının türleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk Yargı Sistemi konularında bilgi verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Prof. Dr. Ömer ANAYURT, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
 2. Hukuka Giriş, Mesut ÖNEN, İKÜ Yayınevi, İstanbul, 2011.
           
            SHB107 Psikolojiye Giriş                                                                 Kredi: 3 AKTS: 4
            Bu derste, psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları, öğrenme ilkeleri, kişilik ve uyum, kişilik kuramları ve bozuklukları konuları anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. İnsan ve Davranışı, Doğan CÜCELOĞLU, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991.
 2. Genel Psikoloji, Feriha BAYMUR, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1984.
           
   SHB 109 Ekonomi I                                                                          Kredi: 3 AKTS: 6
Bu derste, Ekonomi Kelimesinin Tarihsel Gelişim Süreci ve Anlamı, İktisat Bilimi'nin Doğuşu ve Önemi, İktisadi Düşüncenin Evrimi, İktisadi Ekollerin Tarihsel Gelişimi, Ekonomik Kavramlar, Ekonomi Biliminin Ana Başlıkları, Ana ve Alt Dallar, Fiyat Teorisi Kavramı, Fiyat Teorisi'nin Kapsadığı Konular, Marjinal Fayda, Marjinal Ürün Kavramları, Arz – Talep, Arz - Talep Kaymaları, Elastikiyet Kavramı, Piyasalar - Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması, Rekabet Piyasaları, Eksik Rekabet Piyasaları, Firma Gelirleri, Firma Maliyetleri, Firma Dengesi, Farklı Piyasa Türlerinde Firma Dengesi, Makro İktisadın Konu Başlıkları, Makro İktisadın İktisat Teorisi İçindeki Yeri ve Önemi, Ekonomik Güç konuları anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. İktisada Giriş, Erdal ÜNSAL, İmaj Yayınevi, Ankara 2009
 2. İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Kitabevi, İstanbul 2009
 
TBT 181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı                       Kredi: 2 AKTS: 2
Bu derste, sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint ve uygulamaları),veri tabanları (Microsoft Access ve uygulamaları), Bilgisayar Ağları (bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri, topolojileri), İnternet (tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar), HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML Editörü (Microsoft Frontpage) ,Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma (e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları) konuları anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı, Hüseyin ÇAKIR, M. Ali GÖKSEL, Nobel Basım Yayın Dağıtım, 2001
 2. Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı, Ali GÜNEŞ, Pegem Akademi Yayınları, 2008.        
 
           AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I                             Kredi: 2 AKTS: 2
     Bu derste, kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. Ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması vb. konular aktarılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, R. Turan vd., Siyasal, Ankara, 2000.
 
 YDL 183 Yabancı Dil I                                                                    Kredi: 2 AKTS: 2
Bu derste, Ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştireceklerdir. Ders, dil öğrenme sürecini pekiştirmek için “okuma”, “konuşma”, “yazma” ve “dinlemeden” oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Buna ek olarak ders, kelimelerin kullanımını ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımı ve tanınmasını sağlar. Kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirme ve dilin işlevlerini kullanabilme ders süresince edinilecek diğer becerilerdir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Essential Grammar in Use, Raymond MURPHY, Cambridge University Press
 2. Enlish Grammar in Use, Raymond MURPHY, Cambridge University Press
 
TUR 181 Türk Dili I                                                                                     Kredi: 2 AKTS: 2
    Bu derste, dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması vb. konular aktarılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem ERGİN, Bayrak Basım Yayım, İstanbul, 2000.
 2. Üniversiteler İçin Türk Dili, R.Selçuk UYSAL, Doğu Kütüphanesi Yayını, 2005.
 
1.YIL
                                                               2. YARIYIL
SHB 102 Sosyal Hizmette Temel Kavramlar                                        Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, sosyal hizmete ilişkin temel kavramlar, sosyal hizmetin kapsamı, bilim ve disiplin olarak sosyal hizmet; sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, amaçları, işlevleri ve ayırt edici özellikleri konuları anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Çalışma Sözlüğü, İlhan Tomanbay, Selvi Yayınları, 1999.
 2. Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Prof. Dr. Veli DUYAN, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ankara, 2010.
 
SHB104 Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme                                   Kredi: 2 AKTS: 4
Çeşitli sosyal hizmet kurumlarını, örgütlerini ve toplumsal yaşam alanlarını bir öğretim elemanının rehberliğinde ziyaret etme, değerlendirme raporu yazma, gözlemleri paylaşma konuları işlenecek ve kurum ziyaretleri uygulaması yapılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmetler Tarihinde Kilometre Taşları, Turgay ÇAVUŞOĞLU, Kadın ve Sosyal Hizmetler Vakfı Yayını, Ankara, 2010.
 2. Tıbbi Sosyal Hizmet, Prof. Dr. Veli DUYAN, Aydınlar Matbaacılık, Ankara, 1996.
 
SHB 106 Sosyal Antropolojiye Giriş                                                Kredi: 2 AKTS: 3
         Bu derste, antropolojinin disiplin olarak kapsamı ve gelişimi, temel temalar, evrenselcilik, bütüncülük, bütünleşmecilik, uyarlanma ve kültürel görelilik, antropolojideki dört alt disiplin yaklaşımının ve sosyal ve kültürel antropoloji ayrımının temeli, biyolojik evrim, kültür, kültür kavramını tanımlamadaki güçlüğün nedeni, kültürün temel bileşenleri, kültürün etnik ve etik yorumları arasındaki farklılıklar, kültürel süreçler ve antropoloji teorileri konuları anlatılacaktır.
 
 
Önerilen Kaynaklar
 1. Kültürel Antropoloji, William A. HAVILAND, Kaknüs Yayınları, 1.Basım, İstanbul, 2008.
 2. İnsan Çeşitliliğine Bakış, Conrad P. KOTTAK, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2002. 
           
            SHB 108 Temel Matematik                                                              Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler, veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma) vs. konular anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Uygulamalı Genel Matematik I, Esen AĞLI, İmaj Yayıevi, Ankara 2007
 2. Uygulamalı Matematik, İrfan Baki YAŞAR, Siyasal Kitabevi, Ankara 2005
 
  SHB 110 Ekonomi II                                                                          Kredi: 3 AKTS: 6
Bu derste, Ekonomi Kelimesinin Tarihsel Gelişim Süreci ve Anlamı, İktisat Bilimi'nin Doğuşu ve Önemi, İktisadi Düşüncenin Evrimi, İktisadi Ekollerin Tarihsel Gelişimi, Ekonomik Kavramlar, Ekonomi Biliminin Ana Başlıkları, Ana ve Alt Dallar, Fiyat Teorisi Kavramı, Fiyat Teorisi'nin Kapsadığı Konular, Marjinal Fayda, Marjinal Ürün Kavramları, Arz – Talep, Arz - Talep Kaymaları, Elastikiyet Kavramı, Piyasalar - Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması, Rekabet Piyasaları, Eksik Rekabet Piyasaları, Firma Gelirleri, Firma Maliyetleri, Firma Dengesi, Farklı Piyasa Türlerinde Firma Dengesi, Makro İktisadın Konu Başlıkları, Makro İktisadın İktisat Teorisi İçindeki Yeri ve Önemi, Ekonomik Güç vb. konular aktarılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. İktisada Giriş, Erdal ÜNSAL, İmaj Yayınevi, Ankara 2009
 2. İktisada Giriş, Zeynel DİNLER, Ekin Kitabevi, İstanbul 2009
 
TBT 182 Temel Bilgisayar Bilimleri                                                   Kredi: 3 AKTS: 3
Bu derste temel yazımlım ve donanım bilgisi, klavye kullanımı, işletim Sistemleri: Windows XP, internet, word: kelime işlemci yazılımı, excel: elektronik tablolama yazılımı, MS-DOS komut istemi, power point: sunum hazırlama yazılımı, sistem koruması: virüsler ve antivirüsler, sistem yedeklemesi ve sıkıştırma konuları işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı, Hüseyin ÇAKIR, M. Ali GÖKSEL, Nobel Basım Yayın Dağıtım, 2001
 2. Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı, Ali GÜNEŞ, Pegem Akademi Yayınları, 2008.
 
  AIT 182 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II                                Kredi: 2 AKTS: 2
İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram bilgisi, Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türkiye'nin durumu, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin kaldırılması, Çok partili hayata geçiş denemeleri, Şeyh Said İsyanı, Türk Dış Politikasının incelenmesi, Atatürk ilke ve inkılâplarının öğretilmesi Atatürk İlke ve İnkılâplarının millî birlik – beraberlik, ülke bütünlüğü ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma bakımından öneminin öğretilmesi vb. konular aktarılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Refik TURAN ve Ark., Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011.
           
            YDL 184 Yabancı Dil II                                                                   Kredi: 2 AKTS: 2
Bu derste, Ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştireceklerdir. Ders, dil öğrenme sürecini pekiştirmek için “okuma”, “konuşma”, “yazma” ve “dinlemeden” oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Aynı zamanda ders, kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramatik özelliklerini ve anlamlarını bilerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını sağlar. “Arayarak Okuma” ve “Ayrıntılı Okuma” gibi stratejilerin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirme ve dilin işlevlerini kullanabilme ders süresince edinilecek diğer konulardır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Essential Grammar in Use, Raymond MURPHY, Cambridge University Press
 2. Enlish Grammar in Use, Raymond MURPHY, Cambridge University Press
 
            TUR 182 Türk Dili II                                                                        Kredi: 2 AKTS: 2
Bu derste, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, türkçede isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması, zarfların ve edatların Türkçede kullanış şekilleri vb. konular aktarılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem Ergün, Bayrak, 2000.
 2. Türk Dili, Hüseyin Ağca, Gündüz Eğitim, 2001.
 
 2.YIL
 
3.YARIYIL


SHB 201 Sosyal Psikoloji                                                                  Kredi: 2 AKTS: 3
Bu derste, sosyal psikolojinin tanımı ve ve temel kavramları, diğer bilimlerle ilişkisi, sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri, zihni muhtevalar, motivasyon, kişiler arası reaksiyon vasıfları, tutumların mahiyeti ve ölçülmesi, tutumların teşekkülü, tutumların değişmesi, dil ve haberleşme, cemiyet, kültür, gruplar ve teşekküller, liderlik ve grup değişmesi, grup içinde birey konuları işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Psikoloji, Nuri BİLGİN, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2013.
 2. Sosyal Psikoloji, Sibel Ayşen ARKONAÇ, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001.
 
SHB 203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I                       Kredi: 3 AKTS: 5
Bu derste, sosyal hizmetin genelci anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama esasları,  bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri, genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temeli, eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi; genelci sosyal hizmet uygulamasının birey, grup ve topluma yönelik müdahale düzeyleri (mikro, mezzo, makro müdahale) konuları işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Prof. Dr. Veli DUYAN, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ankara, 2010.
 2. Sosyal Kişisel Çalışma: Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Ankara, İkinci Baskı, 1999 (Kendi yayını).
 
SHB 205 Sosyal Hizmetlerde Araştırma Teknikleri                     Kredi: 2 AKTS: 3
Bu derste, bilim ve araştırma, kuram ve araştırma, bilimsel yöntem yaklaşımları, sosyal hizmette araştırmanın yeri ve işlevi, sosyal hizmet araştırmasında tür ve modeller, sosyal hizmet araştırmasında etik ve politika, araştırmayı planlama ve hazırlık (araştırma sorunu ve amaçlarını belirleme, alanyazın taraması ve raporlaştırma, yöntemsel tasarımın ana unsurları, araştırma önerisi hazırlama) konuları işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Değişkenlerin ölçülme düzeylerine göre istatistiksel çözümlemeler, İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet (Prof. Dr. Nesrin Koşar’a Armağan), Erden ÜNLÜ, Editörler: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan. Ankara: HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, No: 009, 308-323, 2001.
 
SHB 207 İstatistik I                                                                         Kredi: 3 AKTS: 5
Bu derste,  istatistiğin tanımı ve amacı açıklanacak ve istatistikle ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi; sıklık tabloları ve grafikler, merkezi eğilim ölçüleri, değişim ölçüleri, olasılık, olasılık dağılımları, nokta tahmini ve güven aralıkları, hipotez testleri, olumsallık (çapraz) tablolar, ki-kare analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve korelasyon, tek yönlü varyans analizi vb. konular işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sağlık İstatistiği Ders Kitabı, Kadir SÜMBÜLOĞLU,  Somgür Eğitim Hizmetleri Yayıncılık, İstanbul, 2004.
 
SHB 209 Sosyal Hizmet Mevzuatı                                                  Kredi: 2 AKTS: 3
Bu derste, sosyal refahın ulusal ve uluslar arası hukuksal kaynakları, gerek sosyal refah hizmetlerini gerekse sosyal hizmet uygulamasını ilgilendiren ulusal ve uluslar arası düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve tartışılması gibi konulara değinilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmet mevzuatı (Çeşitli Kanunları, Yönetmelikleri, genelgeleri ve uygulamaları)
 2. Diğer Kaynaklar Resmi Gazete, Anayasa, 2828 Kanunu,5395 Kanunu, 5378 Kanunu ve resmi gazetede yayınlanan yönetmelikler
 
             SHB 211 Mesleki İngilizce I                                                          Kredi: 2 AKTS: 3
Bu derste sosyal hizmet terminolojisi anlatılacaktır. Bu bağlamda, sosyal hizmete ilişkin teorik terimlerin çevirisi yapılacak, farklı kurum ve kuruluşlara yönelik sosyal inceleme raporlarının düzenlenişlerinden örnekler sunulacak ve sosyal hizmet kuram ve uygulamalarıyla ilgili olarak seçilmiş metinler tartışılıp incelenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal İnceleme Rapor Örnekleri http://www.sosyalhizmetuzmani.org/alanlaragoresir.doc, Erişim tarihi: 08/10/2013
 2. Child Welfare Services, Alfred Kadushin,  The Macmillan Co., New York, 1967.
 3. Introduction to Social Work, O. William FARLEY ve Diğerleri, 9th Ed. Pearson Education, Inc., 2003.
 
SHB 213 Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi                              Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, sosyal güvenlik kavramının teorik temeli çerçevesinde, Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve sosyal risklere karşı çeşitli yönlerden sosyal sigortalı kişilerin korunması, bireylere insanlık onuruna yaraşır bir sosyal hayat düzeyinin sunulması bağlamında alınan önlemler ve buna yönelik uygulanan plan, program ve politikalar konusunda bilgi verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Politika, Meryem KORAY, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara, 2003.
 2. Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Can TUNCAY ve Ömer EKMEKÇİ, Beta Yayınları, İstanbul, 2005. 
 
SHB215 Sosyal Adaletin Temelleri                                                 Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, sosyal adalet kavramının tarihsel analizi, tanımı, sosyal hizmet ile ilişkisi, sosyal refah, insan hakları, hukuk devleti ve sosyal adalet ilişkisi, sosyal devlet kavramının sosyal adalet ile ilişkisi, sosyal adaleti sağlamak adına hükümetlerin yapmış olduğu plan, program ve politikalar gibi konular işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Adalet: Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış, Sezgin Seymen ÇEBİ, Onikinci Kitap, İstanbul, 2012.
 
SHB 217 Sivil Toplum Örgütleri Ve Sosyal Hizmet                       Kredi: 3 AKTS: 4
Bu ders kapsamında, sivil toplum örgütlerinin toplumsal gelişme, değişme açısından rol ve önemi, demokrasi ve katılım, gönüllülük kavramı ve sosyal hizmetler açısından önemi, sosyal hizmet uzmanının sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve gelişmesindeki rol ve becerileri konularına değinilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara,2001.
 2. Sivil Toplum Kuruluşları, Philippe RYFMAN, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.
          
            SHB 219 Adli Sosyal Hizmet                                                           Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, Türk adalet sisteminin örgütlenmesi, Türk adalet sisteminin işleyişi ve özellikleri, ulusal ve uluslar arası mevzuat, adli sosyal hizmetin tarihsel gelişimi ve temel kavramlar, çeşitli ülke örneklerinde adli sosyal hizmet uygulamaları, aile ve çocuk mahkemeleri, vaka örnekleri konuları işlenecektir.
            Önerilen Kaynaklar
 1. Türk Hukukunda Sosyal Hizmet ve Çocuklar, Suat BALLAR, Cem Ofset, İstanbul, 1988.
 2. “Adli Sosyal Hizmet”, Sunay İL, Psikiyatri Dergisi, Cilt 4, No 2, 2003.
 3.  Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, Nesrin KOŞAR, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1989.
 4.  
 
 SHB 221 Rapor Yazma ve Sunum Becerileri                                Kredi: 3 AKTS: 4
Bu ders kapsamında, sosyal hizmet literatür tarama, sosyal hizmet ve sosyal bilim alanlarında bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırmanın aşamaları, rapor yazma ve sunum bilgi ve becerileri konularına değinilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Araştırma, Yazma ve Sunu Teknikleri, Yücel İSLAM, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
SHB 223 Değerler Eğitimi                                                                Kredi: 3 AKTS: 4
Bu ders kapsamında, tarihsel süreç içinde değerlerin gelişimi ve değişimi, programlarda ve eğitim alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, etik, değer ve ilke kavramları üzerinde durulacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Duyguların Eğitimi Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?,  Berna BRIDGE, Beyaz Yayınları, İstanbul, 2003.
 2. Ahlak Pusulası (Ahlak ve Değerler Eğitimi), Ahmet ÇAĞLAYAN, Dem Yayınları, İstanbul, 2005.
 
SHB 225 Göçmenler, Sığınmacılar ve Mülteciler                            Kredi: 3 AKTS: 4
Bu ders kapsamında, göçmenlik ve sığınmacılık süreci, göçmen ve sığınmacıların bulundukları ülkelerde karşılaştıkları güçlükler ve psiko–sosyal sorunları, uluslararası belgelerde göçmen ve sığınmacılarla ilgili politikalar, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet konuları ele alınacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Göç Sosyolojisi, Celal YALÇIN, Anı Yayınları, Ankara, 2004.
 2. Göçler Çağı, Stephen CASTLES ve Mark J. MILLER, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2008.
SHB 227 Davranış Bilimleri                                                             Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste evreni ve insanı anlamada varoluşçu kuramlar, sistem kuramı, canlı yaşam döngüsü,  Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, yaşamda ilişki ve etkileşim, duygular, düşünceler, davranışlar ( sex-üreme, aşk..), hücreden bebeğe yolculuk ve etkileyen faktörler, bebeğin gelişimi ve çocukluk, aile ve çevre, çocukluk ve özel alanlar (kimsesiz çocuk, çocuk suçluluğu, çalışan çocuk..), ergen gelişimi (biyo-psiko-sosyal) ergenlikte farklı bağlamlar (aile, akran grupları vb), kuramlar (psikodinamik teori, psikososyal gelişim teorisi, davranışçı yaklaşımlar ..), bütünleştirme eğitimi, çevresi içinde birey konuları ele alınacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Engin GENÇTAN, Remzi Kitapevi, 1993.
 2. Çocuk ve Ergen Gelişimi, Mary J. GANDER ve Haary W GARDINER, Yayına Hazırlayan: Bekir Onur, 5.Baskı İmge Kitapevi, Ankara, 2004.
 
2. Yıl
4. Yarıyıl
 
SHB 202 Aile Psikolojisi                                                                   Kredi: 2 AKTS: 3
Bu ders kapsamında, toplumun en önemli yapı taşı olan aile kurumunun tanımı, işlevleri ve türlerinin anlaşılması; ailenin içinde bulunduğu kültürel ve toplumsal yapılarla ilişkisinin/etkileşiminin kavranması, ailenin temelini oluşturan ilişki ve etkileşim örüntülerinin anlaşılması, ailenin parçalanmasının doğurduğu sonuçların irdelenmesi konularına değinilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Psikolojiye Giriş, Clifford T. MORGAN, Eğitim Kitabevi, 2011.
 2. İnsan ve Davranışı, Doğan CÜCELOĞLU, Remzi Kitabevi, İstanbul,  2011.
 
SHB 204 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II                     Kredi: 3 AKTS: 4
Bu ders kapsamında genelci sosyal hizmet uygulamasının etkileşim süreci ve işleyişi, insana hizmette müdahale olarak sosyal hizmet, etkileşim süreci kapsamında sosyal hizmet uzmanı, müracaatçı, bireyler ile etkileşim (mikro uygulama becerisi), çoklu etkileşim (mezzo/gruplar ve makro/toplum ile uygulama becerisi), genelci sosyal hizmet uygulamasında kayıt tutma konularına değinilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Prof. Dr. Veli DUYAN, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ankara, 2010.
 2. Sosyal Kişisel Çalışma: Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Ankara, İkinci Baskı, 1999 (Kendi yayını).
 
 SHB 206 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı                                          Kredi: 3 AKTS:4
Bu ders, öğrencilerin içinde bulundukları sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarının farkında olmalarının genelde “İletişim”, özelinde de kendi alanlarında özgün ve etkin iş yapmalarının, ürün verebilmelerinin önemli bir bileşeni olduğu düşüncesi üzerinde temellenmektedir. Bu doğrultuda, ders kapsamında genel modernleşme kuram ve eleştirileri ile birlikte, Türk Modernleşmesinin özgül koşulları ve günümüze dek yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümler ele alınacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. 21 Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Emre KONGAR, Remzi Yayınları, İstanbul, 1998.
 
SHB 208 İstatistik II                                                                          Kredi: 3 AKTS: 5
Bu ders kapsamında istatistik kavramının içeriği, yönetsel kararların alınmasında istatistiğin yeri, temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, olasılık teorisi ve şans değişkenleri, tanımlayıcı örnek istatistikleri ve parametreler, bazı özel olasılık dağılımları, örnekleme teorisine giriş ve temel örnekleme yöntemleri, istatistiksel yorumlama, olasılık yöntemleri, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizi gibi konular ele alınacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sağlık İstatistiği Ders Kitabı, Kadir SÜMBÜLOĞLU,  Somgür Eğitim Hizmetleri Yayıncılık, İstanbul, 2004.
 
SHB 210 Aile Sosyolojisi                                                                   Kredi: 3 AKTS: 3
Bu derste, sosyoloji alanı olan aile sosyolojisi kavramı, kuramları. ailenin tanımı, tarihi ve işlevleri, aile yapısı ve ilişkileri, modernleşmeyle ailede meydana gelen değişiklikler, Türk ailesinin yapısal özellikleri ve aile içi ilişkileri, cinsiyet rolleri, kadının statüsü, aile içi sorunlar vb. konular işlenecektir.
 
Önerilen Kaynaklar
 1. Ailenin Yapısı ve Problemleri, Neşide YILDIRIM, Yeşerim Matbaacılık, İstanbul, 2006.
Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, Nesrin KOŞAR, Ankara, 1989.
 
SHB 212 Mesleki İngilizce II                                                             Kredi: 2 AKTS: 3
Bu ders, daha önce yapılmış olan Mesleki İngilizce derslerinin devamı niteliğinde olup daha önce değinilen sosyal hizmet terminolojisi, terimlerin çevirisi, sosyal hizmet kuram ve uygulamasına ilişkin seçilmiş metinlerin incelenmesi konuları farklı kaynaklarla tekrar ele alınacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Concepts and Methods of Social Work, Walter A. FRIEDLANDER, Second Edition, Printice-Hall Inc., New Jersey, 1976.
 2. Sosyal İnceleme Rapor Örnekleri, http://www.sosyalhizmetuzmani.org/alanlaragoresir.doc
 
SHB 214 Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri                                 Kredi: 3 AKTS: 4
Bu ders kapsamında, toplum sağlığı kavramı, toplum sağlığının korunmasına ilişkin önlemler, toplumda sık görülen sağlık sorunları ve korunma yöntemleri, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetim sisteminin analizi; sağlık hizmetlerinde sosyal hizmetin işlevsel özelliği ve önemi, halk sağlığında temel kavramlar, sağlık hizmetleri ve örgütlenme, ülkemizde sağlık kurumları ve yapısı, sağlık hizmetlerinin kullanımını etkileyen faktörler, ülkemizde genel sağlık sorunları, sağlık düzeyi ölçütleri, ülkemizde sık görülen sağlık sorunları ve korunma, sağlık ocağı hizmetlerinde kullanılan kayıt ve istatistikler, sağlık hizmetlerinde sosyal hizmetin işlevsel özelliği ve önemi konuları işlenecektir.
 
 
Önerilen Kaynaklar
 1. Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Türkiye, H. Hüseyin YILDIRIM ve Türkan YILDIRIM, Ankara, 2011.
 2. Sağlık ve Sosyal Güvenlikle İlgili Yasalar
 
SHB 216 Kamu Yönetimi Ve Sosyal Hizmet                  Kredi: 3 AKTS:4
Bu ders kapsamında kamu yönetimi ile ilgili kavramlar, yönetim teorileri ekseninde idarî yapılanmaya ait temel unsurlar ve fonksiyonlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal politika ve hizmet boyutu, AB’ye katılım sürecinde kamu yönetimi ve sosyal hizmet anlayışındaki değişimler konuları işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar:
 1. Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, Argun A. AKDOĞAN, TODAİE Yayınları, Ankara, 2008.
 2. Türk Kamu Yönetimi, A. Hamdi AYDIN, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
 
SHB 218 Çocuk Suçluluğu Ve Sosyal Hizmet                            Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, çocukluk ve çocuğun tanımı yapılacak olup, suç davranışı, çocuk adalet sistemi, kuramsal yaklaşımlar, mevzuat ve uluslararası belgeler, ekosistem perspektifi ve güçlenme yaklaşımı açısından çocuk suçluluğu, , tretman modelleri, kanunla ihtilafa düşen çocuklarla çalışma, ekip çalışması konulara ele alınacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Hükümlü Çocuk ve Yeniden Toplumsallaşma, Sevda ULUĞTEKİN, Ankara, 1991.
 2. Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları, Sevda ULUĞTEKİN,  Ankara, 1994.
 
 SHB 220 Engellilerle Sosyal Hizmet                                                 Kredi: 3 akts: 4
Bu derste, engelliliğe ilişkin kavramsal çerçeve, engelliliğin sınıflandırılması, engelliliğe yönelik sosyal hizmet müdahalesi, engellilere yönelik çağdaş hizmet modelleri, engelliler ve devlet politikası, engellilere yönelik toplumsal tutumlar vb. konular işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Bulundukları Toplum İçinde Özürlü Çocuklar, Hasan KARATEPE, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1998.
 2. Özel Eğitime Giriş, Ayşegül ATAMAN, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2011.
 
SHB 222 Gelişim Psikolojisi                                                             Kredi: 3 AKTS: 4
            Bu ders kapsamında, gelişim psikolojisi perspektifinden yaşam boyu gelişim, gelişimin doğası, gelişimle ilgili temel kavramlar ve gelişim     yasaları, bilim, bilimsel yöntem, gelişim psikolojisi yöntem ve hedefleri, yaşamın başlangıcı ve doğum öncesi gelişim, psiko-motor gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, dil gelişimi, cinsel gelişim, oyun gelişimi, mizah gelişimi, çocuklukta gelişim dönemleri vb. konular ele alınacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Gelişim Psikolojisi, Çocuk ve Ergen Gelişimi, Banu Yazgan İNANÇ ve dğ., Nobel Yayınları, Adana, 2005.
 2. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Nuray SENEMOĞLU,  Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2000.
 
SHB 224 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet                  Kredi: 3 AKTS: 4
Bu ders kapsamında, göçmenlik ve sığınmacılık süreci, göçmen ve sığınmacıların bulundukları ülkelerde karşılaştıkları güçlükler ve psiko–sosyal sorunları, uluslararası belgelerde göçmen ve sığınmacılarla ilgili politikalar, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet konuları ele alınacaktır.
 
Önerilen Kaynaklar
 1. Göç Sosyolojisi, Celal YALÇIN, Anı Yayınları, Ankara, 2004.
 2. Göçler Çağı, Stephen CASTLES ve Mark J. MILLER, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2008.
 
SHB 226 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sosyal Hizmet                  Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste: Genel ilkyardım eğitimi kuralları, olay yerinin değerlendirilme eğitimi kuralları, temel yaşam desteği eğitimi kuralları, kanamalarda ilkyardım eğitimi kuralları, yaralanmalarda ilkyardım eğitimi kuralları, yanıklarda ilkyardım eğitim kuralları, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım eğitimi kuralları, zehirlenmelerde ilkyardım eğitimi kuralları, kişisel emniyet sağlama, çalışanların emniyetini sağlama, iş ortamı güvenliği sağlama, işçi sağlığı ve iş güvenli sosyal hizmet ilişkisi gibi konular ele alınacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Hüseyin ALTINEL, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011.
 2. İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Teoman AKPINAR, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2013.
 
3. YIL      
5. YARIYIL

           
SHB 301 Sosyal Hizmet  Müdahalesi I                                             Kredi: 4 AKTS: 5
Bu derste bireye ve aileye yönelik sosyal hizmet müdahalesi anlatılacaktır. Bu bağlamda,  bireylerle ve ailelerle sosyal hizmet müdahalesi için bilgi, beceri ve değer temeli, bireyin ve ailenin değişen toplum yapısı içinde karşılaştığı sorunlar ve gereksinimleri, sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde çeşitli kuram ve modellerin uygulama örnekleri, birey ve aileye yönelik bağlantı kurma, sorun ve gereksinimleri değerlendirme, planlama yapma, planı uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma ve izleme basamaklarını bütünleştirme konuları anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Prof. Dr. Veli DUYAN, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ankara, 2010.
 2. Sosyal Kişisel Çalışma: Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Ankara, İkinci Baskı, 1999 (Kendi yayını).
           
   SHB 303 Sosyal Politika ve Planlama                                             Kredi: 3 AKTS: 6
Bu derste sosyal politika ve planlama konularında temel nitelikte bilgiler anlatılacaktır. Bu bağlamda, sosyal politika ve sosyal refah politikası konularına tarihsel ve kavramsal giriş yapılacak olup sosyal hizmet, sosyal politika ve sosyal planlama arasındaki ilişkiler, sosyal hizmet uygulamasında sosyal politikaların yeri ve önemi, sosyal politika ve planlama yaklaşımlarında değişimlere ilişkin konular anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Politika, Koray M. TOPÇUOĞLU, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1995.
 2. Türkiye’de Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar, Prof. Dr. Sami GÜVEN, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1996.
           
SHB 305 Sosyal Sorunlar                                                                    Kredi: 2 AKTS: 4
Bu derste, sosyal sorunlara ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar, sosyo-ekonomik yapı ve sosyal sorunlar, sosyal sorunların dinamikleri, önlenmesi ve çözüm yolları, yoksulluk, engellilik, göç, işsizlik, suç v.b sorun alanlarının incelenmesi ve çözüm yolları üzerinde durulacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Türkiye’de Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar, Prof. Dr. Sami GÜVEN, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1996.
 2. Sosyal Dışlanma, Hukukun Temel Kavramları, Dokuz Eylül Yayınları, 1998.
           
SHB 307 Mesleki İngilizce III                                                          Kredi: 2 AKTS: 3
Bu derste sosyal hizmet terminolojisi anlatılacaktır. Bu bağlamda, sosyal hizmete ilişkin teorik terimlerin çevirisi yapılacak, farklı kurum ve kuruluşlara yönelik sosyal inceleme raporlarının düzenlenişlerinden örnekler sunulacak ve sosyal hizmet kuram ve uygulamalarıyla ilgili olarak seçilmiş metinler tartışılıp incelenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal İnceleme Rapor Örnekleri http://www.sosyalhizmetuzmani.org/alanlaragoresir.doc, Erişim tarihi: 08/10/2013
 2. Child Welfare Services, Alfred Kadushin,  The Macmillan Co., New York, 1967.
           
            SHB 309 Spor ve Sosyal Hizmetler                                                 Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, risk grupları açısından sporun önemi ve sporla sosyal hizmet uygulamalarının müracaatçı grupları üzerindeki etkileri, spor etiği, sporla sosyal hizmet uygulaması, sporla terapi, boş zamanların değerlendirilmesi, sporun kişiler üzerindeki olumlu etkileri, gençlerin spor yaşamları ve sağlıklı yetişme gibi konular anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sport Social Work and Inclusion, Tommy Rogers, 2007.
 2. Sports-Based Interventions and the Local Governance of Youth Crime and Antisocial Behavior, Laura KELLY, Journal of Sport and Social Issues August 1, England, 2013.
           
            SHB 311 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet                                Kredi: 3 AKTS: 4
           Bu dersin içeriğinde, madde bağımlılığı sorununun tanım ve kapsamı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlılığı ile ilgili temel kavramları, madde bağımlılığının neden ve sonuçlan, madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, ulusal ve uluslararası ve ulusal mevzuat, madde bağımlılığının türleri, bağımlılığın dinamikleri, madde bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri, bağımlıların yaşadıkları sorunlar ile madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet müdahale yöntem ve örnekleri yer alacaktır.
Önerilen Kaynaklar
1. ”Uçucu Madde Bağımlılığı Olan Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi”, Nurdan DUMAN, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını İnsani  Gelişme ve Sosyal Hizmet, Prof. Dr. Nesrin Koşar’a Armağan, Ankara, 2011.
2.     Bunalım Toplumu Gençlik ve Uyuşturucu Bağımlılığı, Necmettin ÖZERKMEN, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2001.
           
SHB 313 Yaşlılarla Sosyal Hizmet                                                 Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, yaşlının toplum içindeki yeri ve toplumda yaşlılara yönelik tutumlar, yaşlıların karşılaştıkları toplumsal-ruhsal sorunlar, yaşlılığın sosyal ve sosyo-psikolojik boyutları hakkında var olan teoriler, yaşlıların her türlü tıbbi ve sosyal ihtiyaçları ve beklentileri, yaşlı refahı ve yaşlıların yaşam kalitesine ilişkin bilgiler, yaşlılara yönelik hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamaları gibi konulara yer verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu, Prof. Dr. Vedia EMİROĞLU, Ankara, 1989.
 2. Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı, Güran N. KOŞAR, Ankara, 1996.
 
SHB 315 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet                                 Kredi: 3 AKTS: 4
Bu ders kapsamında, dünyada ve Türkiye’de yerel yönetimler, yerel siyaset, sosyal belediyecilik, yerel kalkınma, yerel sosyal politika ve hizmet,  belediyelerde aktif sosyal hizmet, özürlü, sokak çocukları, yoksulluk, kadın ve aile politikaları gibi konular ele alınacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Yerel Yönetimler Reformu ve Belediyelerde Yeniden Yapılanma, Erol KAYA, İlke Yayınları, İstanbul, 2003.
 2. “Yerel Siyasetin Gelişiminde Sosyal Politikaların Önemi”, Ali SEYYAR, Yerel Siyaset Dergisi; Sayı 25, 2008.
 3.  
    SHB 317 Aile Kurumu ve Aile Hukuku                                            Kredi: 3 AKTS: 4
    Bu derste, aile hukuku kapsamında evlenme, boşanma, soy bağı, evlat edinme gibi sosyal hizmeti doğrudan ilgilendiren kavramlar, ailenin korunması kanunu ve ceza hukukunda aile ile ilişkili maddeler, aile ile ilgili uluslararası mevzuat ve diğer hukuki metinler, aile kurumunun yapısı, ailenin sosyo-ekonomik ve psikolojik boyutları, özellikleri anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, Nesrin KOŞAR, Ankara, 1989.
 2. Aile Hukuku, Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK, Ankara, 1975.
 
SHB 319 Toplumsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet                                 Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, toplumsal kalkınma, kırsal ve kentsel kalkınmayla ilgili temel kavramlar, tanımlar, kalkınma yaklaşımları ve modelleri, gelişme ekonomisi ve sosyal politika açısından toplumsal kalkınmanın kavramsal boyutları, sosyal hizmette bütüncül yaklaşım açısından toplumsal kalkınma, ekonomik ve sosyal kalkınmaya bütüncül yaklaşım, Türkiye’de toplumsal kalkınma çalışmaları; yapısal gelişme sürecinde kalkınma politikaları, kalkınma planlarında toplumsal kalkınma, Türkiye’de toplumsal kalkınma uygulamaları, sosyal hizmet açısından toplumsal kalkınma yaklaşımı, kalkınma modelleri, planları, programları ve projeleri oluşturma, sosyal hizmet kuramı açısından toplumsal kalkınma programlarının ve projelerinin uygulanması, ekonomik yaşamda devletin rolü, sosyal refah devletini hedefleyen ekonomik modeller gibi konulara yer verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, Abdülkadir ŞENKAL, Alfa Yayınları, İstanbul, 2005.
 2. Toplum Kalkınması Teori ve Uygulaması, İrem ACAROĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yayın No:4, Ankara, 1966.
 
SHB 321 Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet                                         Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısı; toplumsal cinsiyetin ve kadına yönelik şiddetin gelişimi ile ilgili teorik yaklaşımlar, kadınların karşı karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunlar; sorunların çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesine ilişkin konulara, kadın sorunları ile ilgili plan, program ve politikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet, Ayşe Gül ALTINAY ve Yeşim ARAT, İstanbul 2007.
 2. “Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Sağlık”, Türk Tabipler Birliği Raporu, 2008.
 
3. YIL
6. YARIYIL
 
            SHB 302 Sosyal Hizmet Müdahalesi II                                             Kredi: 4 AKTS:5
Bu ders sosyal hizmetin mezzo düzeydeki müdahalesi olan grup odaklı sosyal hizmeti kapsamaktadır. Derste grup dinamiği ve grup odaklı sosyal hizmet müdahalesi yöntem ve tekniklerine yönelik kuramsal bilgiler kapsamında grup türleri, grup yapısı, gruplarla çalışmada planlı değişim süreci; sosyal hizmet uygulamalarında küçük ve büyük grupların kullanılış biçimleri; sosyal hizmet uzmanının grup odaklı müdahalede rol ve fonksiyonları, grubu yönlendirme ve kayıt tutma becerileri gibi konular interaktif bir biçimde işlenecek ve uygulamalara yer verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Grup Süreci ve Grup Dinamikleri, Aliye Mavili AKTAŞ, Sistem Yayıncılık, Ankara, 1997.
 2. Gruplarla Sosyal Hizmet: Grup Çalışmasının Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeyine Etkisi, Prof. Dr. Veli DUYAN, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2007.
 
            SHB 304 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet                                       Kredi: 3 AKTS: 5
Bu derste, hak, adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlük kavramlarının insan hakları söyleminde ele alınış süreci, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar, insan hakları sözleşmeleri ve üç kuşak hakkın sosyal hizmet disiplini içinde nasıl konumlandığı ve hak temelli yaklaşım çerçevesinde sosyal hizmet uygulamaları etraflı bir şekilde incelenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Karataş, Kasım (Ed.).  Değişen Türkiye’de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler, (Ed.) Kasım KARATAŞ, 5. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı,   Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayınları, Ankara 2002.
 2. İnsan Hakları, Anıl ÇEÇEN, Gündoğan Yay. Ankara, 1995.
 
SHB 306 Sosyal Hizmet Yönetimi                                                   Kredi: 3 AKTS: 5
           Bu derste, örgüt ve yönetim kavramı ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve türleri, yönetim ilkeleri ve boyutları, sosyal hizmet örgütlerinin işleyişi, örgütsel çatışma ve örgütsel değişme, çağdaş yönetim anlayışının sosyal hizmete uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı gibi konular işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1.  Yönetim ve Organizasyon, Salih GÜNEY, Nobel Yayınları, Ankara, 2001.
 2. Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim, Öznur BOZKURT, Nobel Yayınları, Ankara, 2010.
 
SHB 308 Mesleki İngilizce IV                                                          Kredi: 2 AKTS: 3
Bu derste sosyal hizmet terminolojisi anlatılacaktır. Bu bağlamda, sosyal hizmete ilişkin teorik terimlerin çevirisi yapılacak, farklı kurum ve kuruluşlara yönelik sosyal inceleme raporlarının düzenlenişlerinden örnekler sunulacak ve sosyal hizmet kuram ve uygulamalarıyla ilgili olarak seçilmiş metinler tartışılıp incelenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal İnceleme Rapor Örnekleri http://www.sosyalhizmetuzmani.org/alanlaragoresir.doc, Erişim tarihi: 08/10/2013
 2. Child Welfare Services, Alfred Kadushin,  The Macmillan Co., New York, 1967.
 
SHB 310 Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi                                   Kredi: 3 AKTS: 4
          Bu derste, ailenin yaşadığı problemleri sonucu çocuğuna yeterli bakım ve koruma veremediği durumlarda çocuklar için verilen bakım modelleri ve hizmetleri, evlat edinme, koruyucu aile, çocuk yuva ve yurtları, vs. konularında bilgi verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. “Toplumsal Değişme ve Aile,”, Kasım KARATAŞ, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Ankara, 12,2, s. 87-96, 2001.
 2. Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, Nesrin KOŞAR, Ankara, 1989.
 
 SHB 312 Gençlerle Sosyal Hizmet                                                   Kredi: 3 AKTS: 4
           Bu derste, gençliğin tanımı, gençlik döneminin özellikleri, gençlik döneminde yaşanan sorunlar, gençlerin potansiyelinin açığa çıkarılması ve sahip oldukları güçler temelinde harekete geçirilmesi, Türkiye’de ve Dünya’da gençlik refahı hizmetlerinin analizi, gençlik politikaları, gençlerin sorunlarının çözülmesinde ve var olan potansiyellerinden üst düzeyde yararlanılmasında sosyal hizmet mesleğinin işlevleri ve gençlere hizmet veren kurumlarda sosyal hizmet uzmanlarının uygulamaları gibi konulara yer verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Aile ve Çevre Sorunlarının Gencin Kişiliğine Etkisi, Sema KUT, Ankara, 1986.
 2. Gençlik Sosyolojisi Yazıları, Mahmut TEZCAN, Ankara: Gündoğan Yayınevi, Ankara, 1991.
 
SHB 314 Sosyal Hizmetlerde Etik ve Değerler                               Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, sosyal hizmet çalışmalarında ve uygulamalarında temel olan etik bilinç, etik davranabilme yeterliği ve sorumluluğu, sosyal hizmet çalışmalarında etik ilkeler, kurallar ve modeller, sosyal hizmet çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar ve mücadeleler, sosyal hizmet mesleğinin temelini oluşturan insan hakları ve sosyal adalet kavramlarının etik yaklaşımla bağdaştırılmasına ilişkin konular anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Ethical and Values in Social Work, Sarah BANKS, Third Edition, Macmillan Press, London, 2006.
 2. Sosyal Hizmet Mesleği, Nitelikleri, Temel Unsurları ve Müdahale Yöntemleri, Sema KUT, Ankara, 1988.
 
SHB 316 Sosyal Bakım ve Sosyal Hizmet                                       Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarının sosyal bakımı, psiko-sosyal terapi ve tedavisi, öz bakım ve beslenme, bakım hizmetlerinin etik ve hukuksal boyutu, sosyal hizmet uygulamasında sosyal bakım, sosyal bakımın planlanması, sosyal bakım ve sosyal hizmet politikaları gibi konulara yer verilecektir.
 
Önerilen Kaynaklar
 1.  “Toplumsal Değişme Sürecinde Yaşlılık ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet”, Mehmet Y. YAHYAGİL, Sosyal Hizmet Sempozyumu, Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmetler, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ortak yayını No: 2. Ankara, 2001.
 2. Yaşlı Bakımında Bakım Standartları, Yaşar BİLGİN, Türk Alman Sağlık Vakfı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2002.
 
SHB 318 Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri              Kredi: 3 AKTS: 4
           Bu derste, sosyal refah modelleri ve sosyal politikanın değişimi konusunda temel bilgiler verilecektir. Bu bağlamda, uluslararası anlamda bireye, aileye, örgütlere veya topluma yönelik refah politikalarının yapısı, içeriği, mevzuatı, Türkiye’deki mevcut durum ile karşılaştırmalı olarak tartışılıp incelenecektir. Ayrıca refah modelleri ve sosyal politika tarafından yapılandırılan toplumun ekonomik, politik ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde de durulacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Social Policy and Social Work, David DENEY, Oxford Publication, London, 1998.
 2. Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Erdal SARGUTAN, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006.
 
SHB 320 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet                            Kredi: 3 AKTS: 4
           Bu ders, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısını ve bu yapı içinde kadınların karşı karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesine yöneliktir. Bunun için dersin kapsamında bu konuda geliştirilen teorik yaklaşımlar ele alınacak, bu yaklaşımlar sosyal hizmetler yaklaşımları ile birleştirilerek sosyal hizmet uzmanı olarak bu sorunlara yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım geliştirilmesine ilişkin tartışmalar üzerinde durulacaktır. Son olarak, Türkiye’deki başlıca sorun alanları bu teorik yaklaşımlara edinilen bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. 
 Önerilen Kaynaklar
 1. Teaching Gender in Social Work, Ed. Vesna LESKOSEK, European Women’s Studies in International and Interdisciplinary Classrooms.A book series by ATHENA, 2009.
 2. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Hülya DURUDOĞAN, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.
 
SHB 322 Psiko-sosyal Boyutlarıyla Mobbing                                 Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, mobbing (psikolojik yıldırma) tanımı, mobbingin (psikolojik yıldırma) nedenleri, mobbing süreci, mobbing türleri, mobbing uygulayanların özellikleri, mobbing mağdurları, çalışanlar üzerindeki psiko-sosyal etkileri, insan hakları açısından mobbing, toplumsal cinsiyet ve mobbing, mobbinge ilişkin kurumsal ve yasal düzenlemeler ile ilgili bilgiler verilecektir.  
Önerilen Kaynaklar
 1. İş yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Pınar TINAZ, Beta Basım Yayım,  İstanbul, 2011.
 2. Mobbing-Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz, Hüseyin GÜN, Lazer Yayınları, Ankara, 2010.
 
SHB 324 Psikolojide Seçme Konular                                                  Kredi: 3 AKTS: 4
Bu derste, deneysel psikoloji, fizyolojik psikoloji, karşılaştırmalı psikoloji, sosyal psikoloji, psikometrik psikoloji, uygulamalı psikoloji, eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, klinik psikoloji, danışmanlık psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, siyaset psikolojisi, adalet psikolojisi, çevre psikolojisi, din psikolojisi alanlarında, sosyal hizmetle ilişkilendirilen seçme konular bilimsel makale ve olgu (vaka) sunumuyla incelenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Psikolojiye Giriş, Clifford T. MORGAN, Eğitim Kitabevi, 2009.
 2. Philosophy of Psychology: Special topics: consciousness, happiness, and free will, José Luis BERMUDEZ, Brandon N. TOWL, Routledge, 2012.
 
4.YIL     
7. YARIYIL

           
SHB 401 Uygulamalı Araştırma I                                                   Kredi: 4 AKTS: 5
          Bu derste, küçük öğrenci grupları, sosyal hizmetler alanında ihtiyaç duyulan konularda bir araştırma projesi hazırlar ve uygularlar. Öğrenci grupları bu amaçla ilgili alanyazını (literatürü) inceleyerek araştırma sorunu ve amaçlarını belirler, araştırma önerisi hazırlayarak araştırmayı planlar, plana uygun biçimde verileri toplar, verileri işler, gereken durumlarda betimleyici ve kanıtlayıcı istatistiksel teknikleri de kullanarak verileri çözümler, bulguları yorumlar ve araştırma raporunu yazarlar. Öğrenciler çalışmalarını ilgili öğretim elemanının yönetiminde yürütürler.
Önerilen Kaynaklar
 1. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi KARASAR, Nobel Yayınları, İstanbul, 2013.
 2. Research Methods for Social Work, Allen RUBIN ve Earl BABBIE, Wadsworth Publishing, California, 1989.
 
SHB 403 Sosyal Hizmet Saha Uygulaması I                                  Kredi: 12 AKTS: 15
         Bu derste, sosyal hizmetin bilgi temeli, değer oryantasyonu ve uygulama metodolojisinin bütünleştirilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda bütüncül yaklaşım çerçevesinde, öğrencilerin bir öğretim elemanının yönetimi altında, mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve toplumu odak alan çalışmaları katılımcı/gözlemci olarak gerçekleştirmesi sağlanacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Prof. Dr. Veli DUYAN, SHUD Yayını, Ankara, 2010.
 2. Social Work Fields of Practice: Historical Trends, Professional Issues and Future Opportunities, Catherina N. DULMUS ve Karen M. SOWERS, John Wiley and Sons Publishing, New York, 2012.
 
 
SHB 405 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet                                  Kredi: 2 AKTS: 2
Bu derste, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetin tanımı, tarihi gelişimi, hastalar ve hasta hakları, hastaların karşılaştığı sorunlar, hastalıkların psiko-sosyal boyutları, ruh hastalıkları, ruh hastalıklarıyla ilgili politikalar, hizmet modelleri, ekip çalışması ve sosyal hizmet modellerinin rolü ve önemi gibi konulara yer verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Tıbbi Sosyal Hizmet (Sağlıkta Psiko-Sosyal Boyut), Prof. Dr. Veli DUYAN, Ankara, 1996.
 2. Ruh Hastalıklarının Tedavisinde Psiko-Sosyal Boyut, Çiğdem ARIKAN ve Dilek LADİPER, Ankara, 1996.
 
SHB 407 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet                                                Kredi: 2 AKTS: 4
Bu derste, yoksulluğun tanımları, yoksulluktaki eğilimler, yoksulluk kültürü, sosyal bir sorun olarak yoksulluk, yoksulluğun Türkiye’deki ve Dünya’daki nedenleri, mikro mezzo ve makro düzeylerde yoksulluğun belirleyicileri ve yoksulluğun önlenmesinde sosyal hizmetin rolü ve fonksiyonları gibi konular anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Yasemin ÖZDEK, TODAİE Yayını, İstanbul, 2002.
 2. Yoksulluk Halleri: Türkiye'de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, Necmi ERDOĞAN, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2007.
           
SHB 409 Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi               Kredi: 2 AKTS: 4
Bu derste, özel sektördeki sosyal hizmet kuruluşlarının özellikleri, sosyal hizmet mesleğinin serbest (özel) icrası; özel sosyal hizmetin sosyal, kültürel, ekonomik, yasal ve yönetsel yanları; özel sektörde sosyal hizmetin serbest icrası için gerekli kriterlerin irdelenmesi gibi konular anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim, Muammer SARIKAYA, Nobel Yayınları, Ankara, 2011.
 2. Organizations and Management in Social Work, Mark HUGHES ve Michael WEARING, Second Edition, SAGE Publications, London, 2013.
 
SHB 411 Kırsal Alanda Sosyal Hizmet                                         Kredi: 2 AKTS: 4
Bu derste, kırsal alanda sosyal hizmet ihtiyacı,  sosyal ekonomik kültürel koşullar ve sorunlar, kırsal alanda sosyal hizmetin işleyişinde yararlı olabilecek teoriler ve kavramlar, tarıma dayalı izole olmuş kırsal toplumlarda insanların karşılaştıkları sorunlar ve konuların öğretilmesi hedeflenmekte ve sınıf tartışmaları, araştırma ve okumalar ile kırsal çevrede sosyal hizmet uzmanlarının görev ve rolleri konusunda öğrencilere bilgi verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Social Work in Rural Communities, Leon H. GINSBERG, CSWE Press, 4th Edition, USA, 2005.
 2. “Kırsal Kalkınma İçin Kadının Güçlendirilmesi: Sosyal Hizmet Modelleri”, Emine ÖZMETE, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Ankara, 2011.       
 
SHB 413 Demografi                                                                         Kredi: 2 AKTS: 4
           Bu dersin içeriği, nüfus ve nüfus ile ilgili kavramların tanıtılması, nüfus teorileri, doğum, ölüm ve göç kavramlarının analizi; kentleşme ve nüfus hareketi ilişkisi, nüfus hareketlerinin sosyal refah kavramı temelinde değerlendirilmesi, nüfus hareketleri sonucu aile yapısındaki değişimler, Türkiye’deki nüfus yapısının, politikasının özellikleri ve bu özelliklerin farklı ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi, nüfus planlaması kavramı, sosyal hizmet mesleğinin nüfus politikası ve planlamasındaki rolü olarak düzenlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Demografinin Temelleri, Türkiye’nin Demografik Yapısı, Uluslar arası Demografi, Prof. Dr. Şemsettin BAĞIRKAN, Set Yayınları, İstanbul, 2003.
 2. Türkiye Demografisi, Doç. Dr. Özer SERPER, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1978.
 
SHB 415 Yaşlı Sorunları ve Bağımsız Yaşama                               Kredi: 2 AKTS: 4
Bu derste, yaşlı, yaşlılık gibi kavramların tanımı yapılacak, tarihte yaşlılık, Türkiye’de yaşlılık, yaşlı ve aile, geleneksel toplumlarda yaşlılık, yaşlıların sosyal hayatta yaşadığı ekonomik, psikolojik ve tıbbi sorunlar, yaşlıların hizmet aldıkları kurum veya kuruluşların fiziki yapılarının yaşlılara uygunluğu, geleneksel ve çağdaş toplumlarda yaşlı ve yaşlı sorunları, toplumsal ve ekonomik koşulların yaşlıların yaşam kalitesine etkisi, yaşlışar için var olan toplumsal ve kurumsal hizmetler gibi konular anlatılacaktır.
           Önerilen Kaynaklar
 1. Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı, Mustafa ALTINDİŞ, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013.
 2. Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler, Güven BAHAR ve ark., Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 12, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2009.
 
4. YIL
8. YARIYIL
 
           SHB 402 Uygulamalı Araştırma II                                                   Kredi: 4 AKTS: 5
          Bu derste, küçük öğrenci grupları, sosyal hizmetler alanında ihtiyaç duyulan konularda bir araştırma projesi hazırlar ve uygularlar. Öğrenci grupları bu amaçla ilgili alanyazını (literatürü) inceleyerek araştırma sorunu ve amaçlarını belirler, araştırma önerisi hazırlayarak araştırmayı planlar, plana uygun biçimde verileri toplar, verileri işler, gereken durumlarda betimleyici ve kanıtlayıcı istatistiksel teknikleri de kullanarak verileri çözümler, bulguları yorumlar ve araştırma raporunu yazarlar. Öğrenciler çalışmalarını ilgili öğretim elemanının yönetiminde yürütürler.
Önerilen Kaynaklar
 1. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi KARASAR, Nobel Yayınları, İstanbul, 2013.
 2. Research Methods for Social Work, Allen RUBIN ve Earl BABBIE, Wadsworth Publishing, California, 1989.
           
SHB 404 Sosyal Hizmet Saha Uygulaması II                             Kredi: 12 AKTS: 15
         Bu derste, sosyal hizmetin bilgi temeli, değer oryantasyonu ve uygulama metodolojisinin bütünleştirilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda bütüncül yaklaşım çerçevesinde, öğrencilerin bir öğretim elemanının yönetimi altında, mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve toplumu odak alan çalışmaları katılımcı/gözlemci olarak gerçekleştirmesi, öğrencinin, profesyonel bir yaklaşımla sistem içinde fonksiyon gösterme becerisini kazanması, dersin sonunda, sosyal hizmet uzmanı olarak gerekli profesyonel sorumlulukları yerine getirebilecek bir yeterliliğe ulaşması sağlanacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri, Prof. Dr. Veli DUYAN, SHUD Yayını, Ankara, 2010.
 2. Social Work Fields of Practice: Historical Trends, Professional Issues and Future Opportunities, Catherina N. DULMUS ve Karen M. SOWERS, John Wiley and Sons Publishing, New York, 2012.
 
SHB 406 Afetlerde Sosyal Hizmet                                                    Kredi: 2 AKTS: 2
Bu derste, deprem, sel baskını, kaza, savaş vb afet durumlarıyla karşı karşıya kalanların ruhsal, duygusal ve ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar ve sorunlar karşısındaki tepkileri, sorunların aşılması yönünde etkili sosyal hizmet müdahalesi, afet yönetimi gibi konular işlenecektir.
 
Önerilen Kaynaklar
 1. Krize Müdahale ve İntiharı Önleme, Prof. Dr. Işıl SAYIL, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2008.
 2. Afetlerde Sosyal Hizmet, Tarık TUNCAY, Özbay Matbaacılık, Ankara, 2004.
 
SHB 408 Engelli Sorunları ve Bağımsız Yaşama                            Kredi: 2 AKTS: 4
Bu derste, engellilere yönelik ayrımcılığın kısa tarihi, engelliliğin sosyal modeli, engellilere yönelik baskının farklı yönleri, devlet ve engellilik, engellilerin hayat anlatıları, yaşam kaliteleri ve kültürel temsilleri, sosyal politika ve refah devleti çalışmalarına engellilik yaklaşımı, engelliliğin politik ekonomisi, istihdam, sosyal yardım, sağlık ve eğitim politikaları ile engellilik ilişkisi, engelliliğe insan hakları yaklaşımı ve dünya politikasında engelli hareketi örgütleri gibi konular anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Engellilerin Toplumla Bütünleşme Sorunları, Kasım KARATAŞ, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Ankara, 2002.
 2. Özürlülerle Toplumsal Bütünleşmeye Bir Adım, Nilgün KÜÇÜKKARACA ve Ark., SHUD Yayını, Ankara, 2008.
           
           SHB 410 Kurum Bakımı ve Evde Bakım                                       Kredi: 2 AKTS: 4
           Bu derste kurum bakımı ve evde bakım modelleri, tanımı ve tarihsel gelişimi, Dünya’da ve Türkiye’de kurum bakımı ve evde bakımın mevcut durumu, kurum bakımı veya evde bakımın tercih edilme nedenleri ve hedef grubu, kurum bakımı ve evde bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ( resmi, gönüllü, birleşik, hastaneye dayalı ve özel kuruluşlar), kurum bakımı ve evde bakım hizmetlerinin yasal ve etik yönü, kurum bakımı ve evde bakımın organizasyonu, sosyal hizmet çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, bakım süreci, taburculuğun planlanması gibi konular anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Yaşlıların Evde Bakım Gereksinimleri ve Evde Bakıma İlişkin Düşünceleri: Başarılı Yaşlanma ve Yaşlı Bakım Modelleri, M. Zafer DANIŞ, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı, Ankara, 2004.
 2. Handbook of Health Social Work, Sarah GEHLERT ve Teri BROWNE, John Wiley and Sons Publishing, Second Edition, New York, 2011.
 
          SHB 412 Eleştirel ve Analitik Düşünme                                         Kredi: 2 AKTS: 4
          Bu derste, düşünme, düşünme biçimleri, düşünme becerileri ve düşünmeyi öğrenme, analitik bakış açısı, analitik düşünme, eleştiriler düşünce ve eleştiri ile düşünce yöntemleri, analitik ve eleştiri ile düşünmenin yararları konuları işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Eleştirel Düşünme Öğretimi Etkinlikleri, Dr. Ahmet KURNAZ, Eğitim Kitabevi, Ankara, 2011.
 2. Critical Thinking: An İntroduction to Analytical Reading and Reasoning, Larry WRIGTH, Oxford University Press, Second Edition, London, 2012.
           
            SHB 414 Kentleşme, Kent Sorunları ve Sosyal Hizmet                Kredi: 2 AKTS: 4
Bu derste, Dünya’da ve Türkiye’de kentlerin gelişimi, kentleşme ve göç ilişkisi, kentleşme sorunları ve gecekondu, kentlileşme ve toplumsal ve kültürel değişim, kentleşme ve kentsel sorunlara mikro, mezzo, makro düzeyde sosyal hizmet müdahaleleri konuları anlatılacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Küreselleşme Sürecinde Göç, Kentleşme, Kentlileşme, Aile Sorunları ve Çözüm Yolları, İbrahim CILGA, Sosyal Hizmet Dergisi, SHUD Yayını. Ankara, 2008.
 2. Kentleşme Politikası, Ruşen KELEŞ, İmge Yayınları, Ankara, 1993. 
 
           SHB 416 Türkiye’nin Güncel Sosyal Sorunları                             Kredi: 2 AKTS: 4
           Bu derste, Türkiye’nin güncel sosyal sorunlarının analizi yapılacak ve bu sosyal sorunlar tartışılacaktır. Bu bağlamda, yoksulluk, işsizlik, kimlik sorunları, aile içi ve kadına yönelik şiddet gibi güncel kadın sorunları, çocuk ihmal ve istismarı gibi çocuk sorunları, var olan sosyal kurum ve politikaların etkinliği, terör sorunu, küreselleşmenin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri gibi konular işlenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 1. Türkiye’nin Toplumsal Sorunları, Mustafa GÜNDÜZ, Anı Yayıncılık, Ankara, 2004.
 2. Değişen Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Politikalar, Ali SEYYAR, Değişim Yayınları, İstanbul, 2006.
 3. Türkiye’de Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar, Sami GÜVEN, Ezgi Yayınları. Bursa, 1996.
 
SHB 418 İşaret Dili                                                                           Kredi: 2 AKTS: 4
Bu derste, işitme engellinin özellikleri, işitme kaybı ve dereceleri, işitme engellinin görsel yetenekleri, işaret dilinin görsel ve üç boyutlu özellikleri, harflerin tanıtımı, harflerin yazımında el ve parmak şekilleri, harfin doğru yazımı, parmak formları, harfi net gösterme, parmak alfabesini doğru kullanma, yazım kurallarına uyma, kelimeleri uygun hızla yazma gibi konular üzerinde durulacaktır.
Önerilen Kaynaklar
 1. Konuşan Eller-Temel İşaret Dili, Murat ATİLA, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul,  2011.
 2. Türk İşaret Dili Kılavuzu, Evren BARIŞIK, Yargı Yayınevi, Ankara, 2012.