Hakkımızda

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, 2 Şubat 2011 tarihinde kurulmuş olup 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde öğrenci kabulüne başlayarak lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi sunmayı amaçlamaktadır.

Sosyal hizmet, birey, grup veya toplulukların psikolojik ve sosyal işlevselliklerini önemli düzeyde arttırmaya ve var olan toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışan uygulamalı bir disiplin ve bilim dalıdır. Sosyal hizmet bir sosyal yardım ve dayanışma mesleğidir.

Sosyal hizmet mesleği, sosyal adalet ve eşitlik, insan hakları ve demokrasi gibi değerleri temel alarak toplumun dezavantajlı kişi, grup veya toplulukların ihtiyaçlarını karşılama noktasında profesyonel yardım sağlamayı, bireysel ve toplumsal sorunların çözümü hususunda sosyal işlevselliğin geliştirilmesini ve var olan insan potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir meslektir.

Sosyal hizmet eğitiminin amacı, sosyal hizmet uygulamasını gerçekleştirecek yeterli ve yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu açıdan, bölümümüz tarafından öğrencilerin, psikodinamik yaklaşımlar, insan davranışı ve gelişimi, sosyal refah ve politika, sosyal ve ekonomik çevre, sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik sistemi, sosyal sorunlar, sosyal hizmet kuram, yaklaşım ve uygulamaları, meslek etiği, bireyin yaşamında normal gelişmeye katkıda bulunan faktörler, sosyal ve bireysel anormallikler ve bunların belirtileri (semptomları) konularında yeterlilik ve yetkinlik kazanmaları sağlanmaktadır.