Dr.Öğr. Üyesi Naseraddin ALİZADEH Fakültemizde göreve başlamıştır
Dr.Öğr. Üyesi Naseraddin ALİZADEH Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümüne Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 
Hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.