Yrd. Doç. Dr. Umut Kedikli'nin Akademik Bildiri Sunumları
Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Umut Kedikli, 24 Mart - 5 Nisan 2017 tarihleri arasında çeşitli sempozyumlarda akademik bilidiri sunumları gerçekleştirmiştir.

Kedikli ilk olarak 24 Mart 2017 tarihinde, Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi ile Sultanbeyli Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Sosyo-Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sempozyumu”'nda "Yeni Anayasa Değişikliği'nin İnsan Hakları Üzerine Etkileri" konulu bildiri sunumunu gerçekleştirmiştir.


Daha sonra 25 Mart 2017 tarihinde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Cambridge Scholar Publishing ve TEİAŞ tarafından İstanbul'da ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Enerji, Ekonomi ve  Güvenlik Kongresi'nde Kedikli , Yüksek Lisans programından öğrencisi olan Önder ÇALAĞAN ile birlikte "Enerji Alanında Bir Rekabet Sahası Olarak Doğu Akdeniz'in Önemi" başlıklı bir bildiri sunumu gerçekleştirmiştir.
Kedikli son olarak, 5 Nisan 2017 tarihinde Üniversitemizde düzenlenen 3. Uluslararası Demir-Çelik Sempozyumu'nda "The European Coal and Steel Community as a Trivet for Peace after the Second World War" başlıklı bildirisini sunmuştur.