Hocalarımızın Akademik Faaliyet Haberleri
Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Sait AŞGIN, Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenecek olan " 2016 International Symposium on Economic and Social Science" isimli etkinlikte "State And Statesmanship In The Classical Turkish Culture" konulu akademik bir sunum gerçekleştirecektir.

Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Kemal YAMAN, Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenecek olan " 2016 International Symposium on Economic and Social Science" isimli etkinlikte "A Study on the Strategic Plans of the Metropolitan Municipalities: Case of Turkey" konulu akademik bir sunum gerçekleştirecektir.

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Yulia BILETSKA, Litvanya’da düzenlenecek “Europe, Nations and Insecurity: Challenges to Identities” isimli konferansa katılarak “Crimean Tatars in the National-Building Projejt of Ukraine After Maidan and Russian annexation of Crimea” başlıklı akademik bir sunum yapacaktır.

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Marziya MAMMADLİ, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen “Türkiye-Gürcistan Bektaşi Kültürü Sempozyumu”’na katılarak “Bektaşiliğin Orta Asya ve Kafkasya Kökenleri” konulu akademik bir bildiri sunumu yapmıştır.

Fakültemiz İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KARAMELİKLİ, Polonya’nın Varşova kentinden düzenlenecek olan “The Warsaw International Economics Meeting Conference” etkinliğinde “Linear and Nolinerar Dynamics of Housing Prince In Turkey” başlıklı akademik bir sunum yapacaktır.

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ersin MÜEZZİNOĞLU, Erasmus-Ders Verme- Öğretim Üyesi Hareketliliği kapsamında Letonya’nın Riga şehrinde “Turkish Foreign Policiy Between 1919 and 1939” konulu akademik bir bildiri sunmuştur.

Fakültemiz İşletme Bölümü Öğretim Elemanı Arş.Gör. Hasan TERZİ,  Giresun’da düzenlenen “1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu”na katılarak “Postmodern Çağda Müslüman Tüketicilerin Gösterişçi Tüketim Davranışları: Türkiye, Katar ve Endonezya Özelinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma” konulu akademik bir sunum yapmıştır.

Fakültemiz İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hatice Bahar AŞÇI, İspanya’nın Başkenti Madrid’de düzenlenen “1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı, İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD-2016” konferansında “Çatışma Yönetimine Stratejik Bir Bakış Açısı: Çözümsüzlükte Tırmanma Kısır Döngüsü ve Niagara Sendromu” isimli akademik bir bildiri sunmuştur.

Fakültemiz İktisat Bölümü Öğretim Elamanı Arş.Gör.Sefa ERKUŞ, Kazakistan ve Bişkek’de düzenlenen “International Congress on Ecenomics, Financa and Energy” ve “Eurasian Conference on Business and Economics IV” konferanslarında “Avrasya Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ve Politik İstikrar Arasındaki İlişki” ve “Ham Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Asimetrik Analizi” konulu akademik bildiriler sunmuştur.

Fakültemiz İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ali KONAK, Kazakistan’da düzenlenen “2.Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongersi”nde “2008 Küresel Krizi ve Sonrasında Avrasya Ekonomilerinin Türkiye İle Olan Dış Ticaret Analizi” isimli bilimsel bir sunum yapmıştır.

Fakültemiz İktisat Bölümü Öğretim Elamanı Arş.Gör.Yasemin BOZKURT 13-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında bilimsel araştırma yapmak üzere Viyana’ya gitmiştir.

Fakültemiz İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KARAMELİKLİ, Zonguldak’ta düzenlenen “3.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi”nde “Makroekonomik ve Finansal İstikrarın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği” konulu bir sunum yapmıştır.

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Umut KEDİKLİ Singapur'da düzenlenen "International Conference on Business, Economics and Social Science and Humanities" konferansında "Glabal Justisness and International Law" konulu akademik bir sunum yapmıştır.

Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ali ASKER, İstanbul’da düzenlenen “Gürcistan’da İslamiyet’in Dünü, Bugünü ve Yarını” isimli konferansta “Pankisi Vadisi, Kimlik, İnanç ve Yurttaşlık Kıskacında Kistler” konulu akademik bir bildiri sunmuştur.

Fakültemiz İşletme Bölümü Öğretim Elemanı Arş.Gör. Hasan TERZİ,  Kazablanka / FAS'da düzenlenen "7.Global Islamic Marketing Conference" adlı etkinliğine "Testing an 8th Century A.D. Measure of Islamic Religiosity: A Comperative Study of Arab, Turkish and Indonesian Students"  isimli bir akademik sunum yapmak üzere katılmıştır.