Öğrenci Temsilcilikleri Hk.
Fakültemiz tarafından İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Hizmet Bölümlerinde yapılacak olan 2017-2018  Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin Aday Başvuru formunu doldurarak öğrenci transkript belgeleriyle 10-11 Ekim tarihlerinde Bölüm Sekreterliği 501-B nolu odaya teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

1. İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olmak,
2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak,
3. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
4. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak,
5. Genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması,
6. Kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumundaki normal öğrencilik süresini aşmamış olması.

Aday Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

Seçim Takvimi İçin Tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği için Tıklayınız...