Staj İşlemleri Hk.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER  FAKÜLTESİ

STAJ UYGULAMASINDA YAPILACAK İŞLEMLER


Adım 1: Staj Başvuru: Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Üniversitemizin öğrencisi olduğunu gösterir Ek-1:Staj Başvuru Belgesini doldurup, Bölüm Başkanı ve Dekanlığa imzalatıp firmaya vereceklerdir (Son Tarih: 2 Haziran 2017).
Adım 2: Staj Kabul: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu firma, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Ek-2: Staj Kabul Belgesi’ni doldurup öğrenci vasıtasıyla Üniversiteye gönderecektir. Öğrenciler Ek-2 Belgesini verirken sigortalarının yapılabilmesi için aynı zamanda “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’ni de doldurup bölüme teslim etmeleri gerekir. (Son Tarih: 9 Haziran 2017)
Adım 3: Staj Değerlendirme: Bölüm başkanlıklarında toplanan “Ek-2: Staj Kabul Belgeleri” Haziran Ayının 23 ne kadar değerlendirilip Staj yeri kabul edilen öğrenciler panodan ilan edileceklerdir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler ve Zorunlu nedenlerle staj kabul belgesini getiremeyen öğrenciler Haziran ayının son gününe kadar bölümlerine teslim edip Staj yerlerini onaylatmak zorundadırlar.
Adım 4: Sigorta Primlerinin Yatırılması: Bölümler, staj yapan öğrencilerin listesini oluşturup sigorta primlerini yatırmak üzere ilgili birime verecektir. Sigorta işlemlerini yapan birim “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’nin son kısmını doldurup bölümlere teslim edecektir.  (Son Tarih: 9 Haziran 2017, staj tarihi esastır. Staj başlamadan en az üç hafta önce Ek-3 işlemlerinin tamamlanması gerekir. Her türlü sorumluluk öğrenciye aittir)
Adım 5: Staj Başlama Belgelerinin Teslim Alınması: 15 Temmuz 2017 tarihinden sonra öğrenciler Bölümlerden “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgelerini” teslim alıp ilgili firmalara staj yapmak üzere gidecektir.
Adım 6: Stajın Yapılması: 31 Temmuz – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında stajlar yapılacaktır. Öğrenciler staj süresince Staj defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır.
Adım 7: Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini (bu defter, İİBF internet sayfasında örneği vardır) ve Staj Sicil Fişini (kapalı bir zarf içerisinde) ilgili bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir (Son Tarih: 18 Eylül 2017). Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.
Adım 8: Notların Girilmesi: Bölümler Staj defterlerini inceleyip, stajı kabul edilen öğrencilerin listesi 25 Eylül 2017 tarihine kadar ilan edilecektir.

İİBF STAJ DEFTERİ için Tıklayınız...