Yaz Okulunda Açılacak Dersler Hk.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Fakültemizde açılacak dersler güncellenmiş olup, KMY414 Kamu Düzeni ve Güvenlik Dersi eklenmiştir.

Açılacak derslerin güncel hali aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi Akts Öğretim Elemanı
KMY 107 Yönetim Bilimi 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
KMY 403 Sosyal Bilimlerde Yöntem 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
KMY 217 Medeni Hukuk 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY 219 Anayasa Hukuku 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY 216 Türk Anayasa Düzeni 2 4 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY103 Hukukun Temel Kavramları 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY426 Uluslararası Hukuk 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY209 Genel Muhasebe I 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Murat TUNÇBİLEK
KMY212 Genel Muhasebe I 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Murat TUNÇBİLEK
ULU201 Siyasi Tarih I 3 5 Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU
ULU202 Siyasi Tarih II 3 5 Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU
ULU209 İngilizce I 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULU210 İngilizce II 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULS307 Diplomatik Yabancı Dil III 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULS308 Diplomatik Yabancı Dil IV 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULS305 Uluslararası Hukuk II 2 3 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULU105 Hukukun Temel Kavramları 3 6 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULU108 Küresel Siyaset: Toplumlar ve Devletler 3 6 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULS406 Diplomatik Yabancı Dil 6 2 2 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULS405 Uluslararası Hukuk 4 2 3 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULU214 Modern Ortadoğu Tarihi 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Devrim ÜMİT
IKT103 İktisatçılar için Matematik I 3 6 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT104 İktisatçılar için Matematik II 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT105 Hukukun Temel Kavramları 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ
IKT201 Mikro İktisat I 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Murat ERGÜL
IKT202 Mikro İktisat II 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Murat ERGÜL
IKT203 Makro İktisat I 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT204 Makro İktisat II 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT211 Borçlar Hukuku 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ
IKT216 Girişimcilik 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT221 Kamu Maliyesi 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT307 Matematiksel İktisat 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT314 İş Hukuku 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ
IKT401 Uluslararası İktisat I 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT402 Uluslararası İktisat II 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT404 Türkiye Ekonomisi 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT416 Dış Ticaret 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT101 İktisada Giriş I 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT102 İktisada Giriş II 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT315 Kriz Ekonomisi 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT403 Uygulamalı Ekonometri 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
KMY414 Kamu Düzeni ve Güvenlik 3 4 Doç.Dr. Ali ASKER