Yaz Okulunda Açılacak Dersler (Güncel Hali)
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Fakültemizde açılacak dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.Dersin Kodu Dersin Adı Kredi Akts Öğretim Elemanı
KMY 107 Yönetim Bilimi 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
KMY 403 Sosyal Bilimlerde Yöntem 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
KMY 217 Medeni Hukuk 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY 219 Anayasa Hukuku 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY 216 Türk Anayasa Düzeni 2 4 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY103 Hukukun Temel Kavramları 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY426 Uluslararası Hukuk 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM
KMY209 Genel Muhasebe I 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Murat TUNÇBİLEK
KMY212 Genel Muhasebe I 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Murat TUNÇBİLEK
ULU201 Siyasi Tarih I 3 5 Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU
ULU202 Siyasi Tarih II 3 5 Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU
ULU209 İngilizce I 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULU210 İngilizce II 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULS307 Diplomatik Yabancı Dil III 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULS308 Diplomatik Yabancı Dil IV 2 3 Dr. Öğr. Üyesi Metin ÖZKARAL
ULS305 Uluslararası Hukuk II 2 3 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULU105 Hukukun Temel Kavramları 3 6 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULU108 Küresel Siyaset: Toplumlar ve Devletler 3 6 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULS406 Diplomatik Yabancı Dil 6 2 2 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULS405 Uluslararası Hukuk 4 2 3 Doç. Dr. Umut KEDİKLİ
ULU214 Modern Ortadoğu Tarihi 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Devrim ÜMİT
IKT103 İktisatçılar için Matematik I 3 6 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT104 İktisatçılar için Matematik II 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT105 Hukukun Temel Kavramları 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ
IKT201 Mikro İktisat I 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Murat ERGÜL
IKT202 Mikro İktisat II 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Murat ERGÜL
IKT203 Makro İktisat I 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT204 Makro İktisat II 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT211 Borçlar Hukuku 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ
IKT216 Girişimcilik 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT221 Kamu Maliyesi 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT307 Matematiksel İktisat 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT314 İş Hukuku 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Hakim AZİZ
IKT401 Uluslararası İktisat I 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT402 Uluslararası İktisat II 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ
IKT404 Türkiye Ekonomisi 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ali KONAK
IKT416 Dış Ticaret 3 4 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT101 İktisada Giriş I 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT102 İktisada Giriş II 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT315 Kriz Ekonomisi 3 5 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OĞUZ
IKT403 Uygulamalı Ekonometri 3 5 Doç. Dr. Hüseyin KARAMELİKLİ