İSTEĞE BAĞLI STAJ İŞLEMLERİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İSTEĞE BAĞLI STAJ UYGULAMASINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Adım 1: Staj Başvuru: Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Üniversitemizin öğrencisi olduğunu gösterir “Ek-1:Staj Başvuru Belgesi”ni doldurup, Bölüm Başkanı ve Dekanlığa imzalatıp firmaya vereceklerdir (Son Tarih: 25 Mayıs 2018).
Adım 2: Staj Kabul: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu firma, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Ek-2: Staj Kabul Belgesi”’ni doldurup öğrenci vasıtasıyla Üniversiteye gönderecektir. Öğrenciler Ek-2 Belgesini verirken sigortalarının yapılabilmesi için aynı zamanda “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’ni de doldurup bölüme teslim etmeleri gerekir. (Son Tarih: 8 Haziran 2018)
Adım 3: Staj Değerlendirme: Bölüm başkanlıklarında toplanan “Ek-2: Staj Kabul Belgeleri” 14 Haziran 2018 tarihine kadar değerlendirilip Staj yeri kabul edilen öğrenciler panodan ilan edileceklerdir.
Adım 4: SGK İşe Giriş Bildirgeleri: Staj yapacak öğrencilerin SGK İşe Giriş Bildirgeleri staj başlamadan önce Dekanlığımızca öğrencilerin mail adreslerine gönderilecektir. (Öğrenciler mail adreslerini güncel tutmakla yükümlüdür.)
Adım 5: Stajın Yapılması: Stajlar 2 Temmuz – 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler staj süresince Staj defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır.
Adım 6: Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini (İİBF internet sayfasında örneği vardır) ve Staj Sicil Fişini (kapalı bir zarf içerisinde) ilgili bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir (Son Tarih: 17 Eylül 2018). Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.
Adım 7: Bölümler Staj defterlerini inceleyip, stajı kabul edilen öğrencilerin listesi 15 Ekim 2018 tarihine kadar ilan edilecektir.

Ek-1:Staj Başvuru Belgesi
Ek-2: Staj Kabul Belgesi
Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi

İİBF STAJ DEFTERİ için Tıklayınız...