Akademik Personel
YÖNETİM
Bölüm Başkanı
3704187400 / 2695
Dekan Yardımcısı
3704187400 / 2749
Siyasi Tarih ABD
Uluslararası İlişkiler ABD
Devletler Hukuku ABD